10 jaar SCHOOL op SEEF: jubileumfeest in Dordt

Feest in de Drechtsteden en Alblasserwaard - Vijfheerenlanden: de regio werkt er al 10 jaar met succes aan SCHOOL op SEEF. Reden voor een feestelijke bijeenkomst voor leerkrachten, verkeersouders en gemeenten. 

Avondvoorzitter Johan Cahuzak opende de avond op dinsdag 3 april in Weizigt en introduceerde de verkeersveiligheidsambassadeurs Rik van der Linden (Drechtsteden) en Kees Boender (Alblasserwaard - Vijfheerenlanden) en "de verkeersouder". 


Vervolgens ging hij kort in gesprek met de aanwezigen.
Een aantal van hen bleek leerkracht of verkeersouder te zijn op een school die in deze periode het verkeersveiligheidslabel krijgt uitgereikt vanwege de inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid.
 In gesprek met leerkrachten en verkeersouders 

De aanwezigen konden een keuze maken uit een aantal parallelsessies, rond het aanbod van Veilig Verkeer Nederland, SCHOOL op SEEF en ouderbetrokkenheid bezien vanuit gedragspsychologie. 

 Aan de SoS tafel  Wesley 

De avondvoorzitter formuleerde samen met de deelnemers een aantal conclusies een aanbevelingen voor het betrekken van ouders bij verkeersveiligheid:
* Spreek ouders zoveel mogelijk persoonlijk aan
* Maak je vraag of oproep concreet en houd het klein
* Laat zien wat de voordelen van het gevraagde gedrag zijn voor henzelf
* Betrek en mobiliseer de leerlingen, bijvoorbeeld met een leerlingenraad

Rik van der Linden en Kees Boender sloten de avond af met een toelichting op de ambitie "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers" en stelden voor alle geĆÆnteresseerde aanwezigen een insigne beschikbaar.    Insigne voor de aanwezigen
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | 10 jaar SCHOOL op SEEF: jubileumfeest in Dordt
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | 10 jaar SCHOOL op SEEF: jubileumfeest in Dordt