Lesmateriaal

op-weg-met-verkeersborden

Op weg met verkeersborden en verkeerstekens - verkeersplaat - februari 2012

Thema:
  • Verkeersborden en verkeerstekens
Groep:
  • Groep 1
  • Groep 2
  • Groep 3
  • Groep 4
Type: Digibordles

Nieuw: nu met langzame afspeelmodus bij het verhaal

Hoofdthema: ‘Op weg met verkeersborden en verkeerstekens’
Subthema’s: 

Spelregels in het verkeer
Soorten borden
Soorten tekens

Aan de slag met het digitale schoolbord:
Verkeersliedje: raadselliedje
Game: soorten verkeersborden 1
Game: soorten verkeersborden 2
Filmpje: verkeersborden
Afbeeldingen: diverse verkeersborden en hun betekenissen

Werkbladen:
Groep 1 en 2 Werkblad 1: Welke tekens horen in het verkeer?
Opdracht: Zet een kruisje bij de verkeerstekens.
Groep 3 en 4 Werkblad 2: Quiz
Opdracht: Schrijf achter elk verkeersteken of de betekenis goed of fout is.

Download de verkeerplaat:
Verkeersplaat.jpg
Verkeersplaat.pdf

Verkeerde voorbeelden op de plaat:
1. Een werkauto met gele zwaailichten staat geparkeerd vlakbij een voetgangersoversteekplaats.
2. Een fietser rijdt door rood licht en wordt bijna aangereden door een auto van rechts.
3. Een auto rijdt langs werkzaamheden en verleent het tegemoetkomende verkeer geen vrije doorgang.
    Een vrachtauto, die van de andere kant komt, wijkt uit naar rechts om de auto te ontwijken. Daardoor drukt hij een fietser aan de kant.

Begrippen:
spelregels, verkeersborden, verkeerstekens,verkeerslichten, geluidssignalen, rond, vierkant, rechthoek, driekant, verkeerslicht, rood, geel, groen, verkeer, stopstrepen, haaientanden, pijlen, verdrijvingsvlakken, verdrijvingsstrepen, rijbaanmarkering, parkeervakken, bushalte, vrije busbaan, fietsstrook, stoep, weghelft

Ouderinformatie
U vindt hier alle wetenswaardigheden over de ontwikkeling van jonge kinderen en het verkeer en een serie artikelen voor ouders over allerlei verkeersonderwerpen.

U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Lesmateriaal zoeken | Verkeersborden en verkeerstekens | Op weg met verkeersborden en verkeerstekens - verkeersplaat - februari 2012
U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Lesmateriaal zoeken | Verkeersborden en verkeerstekens | Op weg met verkeersborden en verkeerstekens - verkeersplaat - februari 2012