Lesmateriaal

file_39_jpg-verkeerskalender-februari-2012

Download verkeersplaat.jpg - verkeerskalender februari 2012

Thema:
  • Verkeerssituaties en voorrang
Groep:
  • Groep 1
  • Groep 2
  • Groep 3
  • Groep 4
Type: Lesmateriaal

Titel: Op weg met verkeersborden en verkeerstekens

Hoofdthema: ‘Op weg met verkeersborden en verkeerstekens’
Subthema’s:

Spelregels in het verkeer
Soorten borden
Soorten tekens

Aan de slag met het digitale schoolbord:
1. Open de digitale kalenderplaat
U vindt hier ook de verwijzing naar alle overige informatie en toepassingen bij deze maand.

Verkeerde voorbeelden op de plaat:
1. Een werkauto met gele zwaailichten staat geparkeerd vlakbij een voetgangersoversteekplaats.
2. Een fietser rijdt door rood licht en wordt bijna aangereden door een auto van rechts.
3. Een auto rijdt langs de werkzaamheden en verleent het tegemoetkomende verkeer geen vrije doorgang. Een vrachtauto,
die van de andere kant komt, wijkt uit naar rechts om de auto te ontwijken. Daardoor drukt hij een fietser aan de kant.

Begrippen:
spelregels, verkeersborden, verkeerstekens,
verkeerslichten, geluidssignalen,
rond, vierkant,
rechthoek, driekant, verkeerslicht, rood, geel,
groen, verkeer, stopstrepen, haaientanden, pijlen,
verdrijvingsvlakken, verdrijvingsstrepen, rijbaanmarkering,
parkeervakken, bushalte, vrije busbaan, fietsstrook, stoep,
weghelft

U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Lesmateriaal zoeken | Verkeerssituaties en voorrang | Download verkeersplaat.jpg - verkeerskalender februari 2012
U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Lesmateriaal zoeken | Verkeerssituaties en voorrang | Download verkeersplaat.jpg - verkeerskalender februari 2012