SEPTEMBER
thema: We gaan weer naar school
oudertipkalender-september

OKTOBER
thema: Zichtbaar in het verkeerĀ 
oudertipkalender-oktober

NOVEMBER
thema: Dode Hoek
oudertipkalender-november

DECEMBERĀ 
thema: Aandacht bij het verkeer
oudertipkalender-december

JANUARI
thema: oversteken
oudertipkalender-januari

FEBRUARI
thema: (School)omgeving
oudertipkalender-februari

MAART
thema: (Minder snel) in de wijk
oudertipkalender-maart

APRIL
thema: Veilig fietsen
oudertipkalender-april

MEI
thema: Zelfstandig op pad
oudertipkalender-mei

JUNI
thema: We zijn er bijna
oudertipkalender-juni

JULI
thema: Breng- en haalgedrag
oudertipkalender-juli

Augustus
thema: Samen op pad
oudertipkalender-augustus

Sharing is caring