Factsheets

In de serie SCHOOL op SEEF fastsheets vindt u beknopte, handzame informatie over het programma en diverse onderdelen daarvan, zoals een aantal producten uit de SCHOOL op SEEF-lijn.

SCHOOL op SEEF

SCHOOL op SEEF

In het vernieuwde programma werken overheid, school en ouders eenvoudig en duurzaam samen en worden kinderen veilig en op een leuke manier zelfstandige verkeersdeelnemers.
Bekijk document (pdf)

Organisatie

Overheid

Gemeente, RPV en ROV-ZH werken samen om de veilige mobiliteit van kinderen en de lessen en oefening door scholen en ouders mogelijk te maken.
Bekijk document (pdf)

SCHOOL op SEEF en de school

De school heeft een sleutelfunctie; het is de plek waar alle kinderen sociaal en redzaam gedrag leren en waar communicatie en samenwerking met ouders plaatsvindt.
Bekijk document (pdf)

SCHOOL op SEEF en ouders

In het vernieuwde SCHOOL op SEEF worden ouders met meer nadruk gemobiliseerd en ondersteund om actief te zijn voor de verkeersveiligheid van hun kinderen.
Bekijk document (pdf)

De Verkeersleerkracht

Een bijzondere specialist op het gebied van (vooral) praktische verkeerseducatie en het coachen van leerkrachten en ouders.
Bekijk document (pdf)

Verkeerslessen

De schoolroute in verkeerslessen: Schoolroute.nl

Met de app Schoolroute.nl kunnen leerlingen foto's maken van situaties op hun route van huis naar school vv. Leerkrachten kunnen deze gebruiken in de les. Gemeenten kunnen de verzamelde gegevens gebruiken voor het beheer van hun wegen. Bekijk het document (PDF)

Verkeerskunsten

De methode voor praktische verkeerseducatie in alle groepen.
Bekijk document (pdf)

Verkeerskunsten in het Speciaal Onderwijs

Voor het Speciaal Onderwijs is een handleiding beschikbaar met tips en achtergronden voor het gebruik van Verkeerskunsten op scholen in de Clusters.
Bekijk document (pdf)

Theoretische verkeerseducatie

Theorielessen in ieder leerjaar zijn een essentieel onderdeel van SCHOOL op SEEF.
Bekijk document (pdf)

Verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF

Labeleisen

In deze factsheet staan de eisen voor het SCHOOL op SEEF Verkeersveiligheidslabel overzichtelijk op een rij.
Bekijk document (PDF)

Gegevens labelaanvraag

Een overzicht van de gegevens, die bij het indienen van de aanvraag voor het SCHOOL op SEEF Verkeersveiligheidslabel dienen te worden ingediend of getoond.
Bekijk document (PDF)

Goede praktijkvoorbeelden

Lokale netwerken

In Bodegraven is al een aantal jaren een succesvol netwerk van scholen, verkeersleerkrachten, verkeersouders en gemeente actief om SCHOOL op SEEF te borgen.
Bekijk document (pdf)

Oud-Beijerland

De veertien scholen voor primair onderwijs in deze gemeente hebben SCHOOL op SEEF weten te realiseren door onderlinge samenwerking met inzet van één gezamenlijke coordinator uit hun midden.
Bekijk document (pdf)

Digitaal Platform SCHOOL op SEEF

Sinds 2016 is het Digitale Platform SCHOOL op SEEF beschikaar. Scholen, gemeenten, verkeersouders, verkeersleerkrachten, politiemensen en vrijwilligers kunnen er samenwerken door documenten, ideeën en ervaringen te delen. Bekijk document (pdf)

Factsheets van partnerorganisaties

Spaakbeknellingen bij kinderen

Jaarlijks worden er gemiddeld 3.900 kinderen tot en met 12 jaar oud op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling behandeld nadat ze een voet of ander lichaamsdeel tussen de spaken van een fiets hebben gekregen
Bekijk document (pdf)

U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF | Factsheets
U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF | Factsheets