Werken met verkeersouders

Binnen het totaalprogramma School op Seef nemen verkeersouders een belangrijke plaats in. Verkeersouders kunnen een rol spelen bij het organiseren van hulpouders voor activiteiten maar ook voor het op de agenda houden van de aandacht voor verkeer op de school. Onderstaande paragraven gaan in op de activiteiten op verkeersouders te werven en te behouden en om de verkeersouders van informatie te voorzien.

Als minimale taak van de verkeersouders kan worden gesteld dat deze zorg dragen voor het instrueren van de hulpouders bij de praktische verkeerslessen. Al naar gelang de interesse en enthousiasme van de verkeersouder en van de situatie op de school kan verder worden gedacht aan de volgende activiteiten:

  • regelen (en instructie) hulpouders voor de praktische verkeerslessen
  • zelf praktische verkeersles geven
  • uitzetten educatieve wandelroute en fietsroute (wel controle door gemeente of politie)
  • overleg met gemeente over gevaarlijke situaties (of deelname aan werkgroep)
  • aan de bel trekken bij de school als de verkeersactiviteiten dreigen ‘weg te zakken’
  • aandacht bij de gemeente vragen voor knelpunten
  • ideeën aandragen aan de school voor diverse verkeersacties
  • artikel schrijven voor website of schoolkrant

Verkeerscommissie
Veel scholen werken niet met één verkeersouder maar met een verkeerscommissie van circa drie verkeersouders. Hierdoor hebben de verkeersouders steun aan elkaar. Meestal stopt een verkeersouder met de activiteiten wanneer de zoon of dochter de school verlaat. In dat geval kunnen de twee overgebleven verkeersouders samen een vervanger werven.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Verkeersouders | Werken met verkeersouders
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Verkeersouders | Werken met verkeersouders