Regelmatig overleg met alle verkeersouders

Om verkeersouders elkaar onderling te laten informeren kan worden gedacht aan een regulier verkeersouderoverleg. Tijdens zo’n overleg kunnen de verkeersouders onderling ervaringen uitwisselen. Hierdoor kan een verkeersouder zich ook gesterkt voelen bij de activiteiten op de eigen school. Vaak kan de gemeente, de regio of Veilig Verkeer Nederland (lokale afdeling) een rol spelen bij het initiëren van een dergelijk overleg. Ook kan worden gedacht aan bijzondere bijeenkomsten zoals een ‘verkeersoudercafe’ of een verkeersouderbijeenkomst op het politiebureau, of een andere excursie. Deze activiteiten kunnen ook helpen bij het werven van nieuwe verkeersouders.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Verkeersouders | Regelmatig overleg met alle verkeersouders
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Verkeersouders | Regelmatig overleg met alle verkeersouders