Webinar "Lesgeven met SCHOOLopSEEF.nl, zo doe je dat!"

Dinsdag 16 november van 16.00  - 17.00 uur


Het ROV Zuid-Holland uit wat er is veranderd op de website én hoe je dit kan toepassen in het basisonderwijs. Sluit jij ook (digitaal) aan op dinsdag 16 november tussen 16.00 en 17.00 uur?

 Als school kun je meedoen aan SCHOOL op SEEF. Dit programma is gratis voor scholen in de provincie Zuid-Holland en daarbuiten. Het bevat lesmaterialen voor theorie in de klas en praktijkles op het schoolplein. Ook is er lesmateriaal voor ouders, om thuis te oefenen. De praktijklessen van SCHOOL op SEEF, ‘Verkeerskunsten’, zijn gebundeld in pakketten. Deze en andere lespakketten zijn te vinden op de website. De lesmaterialen in deze pakketten zijn onderverdeeld in de categorieën voorbereiding, uitvoering en afronding. Dat maakt het veel makkelijker om je les met SCHOOL op SEEF voor te bereiden en om de les te geven!


Programma webinar 16 november

Het webinar Lesgeven met schoolopseef.nl is gratis bij te wonen voor (verkeers)leerkrachten, basisschooldirecteuren en andere betrokkenen in het basisonderwijs. Tussen 16.00 en 17.00 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:

·         Ervaring met de lessen Verkeerskunsten door de verkeersleerkracht

·         Nieuwe functionaliteiten op SCHOOLopSEEF.nl door Jorinde Cobet (Van Hulzen Communicatie)

·         Het Verkeersveiligheidslabel en de voordelen van Mijn SEEF door Hilde Spoelstra (labeladviseur) en Arjan Breider (projectleider SCHOOL op SEEF ROV-ZH)


 Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor gratis deelname via deze link


Vragen over SCHOOLopSEEF.nl

Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen. Heb je nu al een vraag over de website of het verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF? We verwerken hem graag in onze presentatie. Stuur je vraag uiterlijk 15 november naar projectleider@schoolopseef.nl

Sharing is caring