Samenwerking

SCHOOL op SEEF werkt samen met lokale netwerken waarin scholen, gemeente, politie maar ook maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, zoals Veilig Verkeer Nederland. In deze netwerken en in de regio werken we samen aan verkeersveilig gedrag en een veilige schoolomgeving.

School

Met allerlei praktijk- en theorielessen leert de basisschool haar leerlingen hoe ze zich veilig gedragen in het verkeer. Verkeersveiligheid heeft een vaste plek in het schoolbeleid. De school spreekt er met ouders over, en bespreekt ook hoe het halen en brengen van hun kinderen soepel en veilig gebeurt. Daarnaast denkt de school met de gemeente mee over een veilige schoolomgeving en veilige routes tussen de school en thuis.

Verkeersleerkracht

De verkeersleerkracht is de coach van de school. Hij of zij stelt het lesprogramma voor verkeer samen voor alle groepen van de basisschool. Ook kunnen zij de school helpen bij het invullen van de checklist verkeersveiligheid. Deze checklist is de opmaat naar het verkeersveiligheidslabel van SCHOOL op SEEF. De regio betaalt de verkeersleerkracht. De voorwaarden verschillen per regio. Vraag de regiocoördinator naar de mogelijkheden.

Regiocoördinator

Elke regio heeft zijn eigen regiocoördinator (projectleider). Scholen kunnen hen benaderen voor vragen over het verkeersveiligheidslabel of bijvoorbeeld de lessen op deze website. Ook kunnen zij je in contact brengen met een verkeersleerkracht. De regiocoördinatoren zijn onderdeel van de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV). Dit is een samenwerkingsverband van o.a. de gemeenten, politie en maatschappelijke organisaties (bv. Veilig Verkeer Nederland). In de RPV worden meerjarenplannen voor o.a. SCHOOL op SEEF ontwikkeld en gemonitord.

Gemeente

Door bij elke beslissing rekening te houden met de leerlingen, richten de gemeente en de regio de omgeving van de school veilig in, net als de routes tussen de school en de huizen van de leerlingen. SCHOOL op SEEF is een belangrijk onderdeel van het eigen beleid, en de gemeente kan het programma steunen met subsidie of met gedreven mensen. De gemeente zorgt ook voor een goed contact tussen buurtbewoners, politie en alle andere betrokken partijen.

Ouders

Een goed voorbeeld is voor kinderen niet alleen leerzaam, het is onmisbaar. Ouders laten hun kinderen in de praktijk zien hoe ze veilig deelnemen aan het verkeer. Ze oefenen vaak en zorgen dat hun kinderen een veilige fiets hebben. De enthousiaste steun van verkeersouders helpt scholen ook bij het organiseren van leuke en leerzame activiteiten.

SCHOOL op SEEF werkt samen met Veilig Verkeer Nederland. Daar kunnen Verkeersouders zich aanmelden voor extra advies en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van tips, bijeenkomsten en materialen.

Structureel samenwerken aan een
veilige schoolomgeving?
Bekijk de 10-stappenaanpak!
Sharing is caring