Verkeerskunsten groep 3 en 4 - fietskunsten les 2

Uitgelichte afbeelding voor lespakket Verkeerskunsten groep 3 en 4 - fietskunsten les 2

Met deze lessen kan je met de leerlingen van groep 3 en 4 praktisch oefenen met de fiets. De les bestaat uit:

 • Lopen en draaien met de fiets
 • De fiets optillen en een noodstop maken
 • Starten, stoppen en kijken
Groep
Groep 3, Groep 4
Thema's
Fietsvaardigheid, Verkeerskunsten
Uitvoering
Op school
Afbeelding golf bovenkant pagina
Stap 1. Voorbereiding

Stap 2. Uitvoering

Stap 3. Afronding

Lesbrief - Lesbrief Fietskunsten groep 3 en 4, les 2

Groep 3
Groep 4
Verkeerskunsten
Op school

Activiteiten

 1. Lopen en draaien met de fiets
 2. De fiets optillen en een noodstop maken
 3. Starten, stoppen en kijken

Deelvaardigheden

 • Lopen met de fiets aan de hand
 • Over een smal pad lopen met de fiets aan de hand
 • Fiets in evenwicht houden
 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Fiets optillen over een hindernis
 • Over een smal pad fietsen
 • Links, rechts, links kijken
 • Reageren op een verkeerslicht
 • Remmen
 • Versnellen
 • Noodstop maken
 • Afstappen
 • Manoeuvreren met de fiets aan de hand
 • Fiets stevig wegzetten

Instructiefilm Slim starten, makkelijk wegfietsen

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm Fietscheck

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Voorbereiding

 • Vraag de leerlingen met de fiets naar school te komen.
 • Vraag drie ouders/stagiaires/klassenassistentes om te helpen.
 • Verdeel de klas in drie groepen.
 • Geef de instructie aan de begeleiders.
 • Verzamel het materiaal.
 • Zet de oefeningen uit.

Benodigde tijd

 • Voorbereiding in de klas: 10 minuten
 • Instructie aan de begeleiders: 10 minuten
 • Drie oefeningen uitzetten: 30 minuten
 • Uitvoering: 45 minuten
 • Nabespreken: 5 minuten
 • Opruimen: 5-10 minuten

Werkwijze

Het thema ‘Fietskunsten’ bestaat voor groep 3/4 uit vier lessen waarin de basisvaardigheden van het fietsen worden geoefend. Elke les is onderverdeeld in drie activiteiten.

De doelen van deze les zijn:

 • activiteit 1: De leerling houdt de fiets in balans terwijl hij er omheen loopt. De leerling draait de fiets rond in een schuur. De leerling zet de fiets stevig tegen een muur zodat deze stabiel blijft staan.
 • activiteit 2: De leering houdt rekening met de ruimte die de trappers van de fiets innemen als hij ernaast loopt. De leerling tilt de fiets over een obstakel heen. De leerling remt krachtig met de remmen van de fiets en maakt een noodstop.
 • activiteit 3: De leerling houdt balans op de fiets bij het rechtdoor fietsen op een smal pad. De leerling houdt balans met één voet op de grond wanneer hij moet wachten bij een verkeerslicht of een stopbord. De leerling kijkt naar links, rechts en weer naar links voordat hij wegfietst.

Voor delen van deze oefeningen is het handig om gebruik te maken van eventuele bestaande elementen op het plein, zoals een muur en een kleine schuur.

Bij de pleinles zet u de drie oefeningen van tevoren uit. De klas wordt verdeeld in drie groepen en na elke 10 tot 15 minuten wordt er van oefening gewisseld. De begeleiders blijven bij de oefening staan, hierdoor hoeft de instructie maar één keer aan de begeleiders gegeven te worden.

Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 2, activiteit 1 Lopen en draaien met de fiets

Groep 3
Groep 4
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling houdt de fiets in balans terwijl hij er omheen loopt. De leerling draait de fiets rond in een schuur. De leerling zet de fiets stevig tegen een muur zodat deze stabiel blijft staan.

Deelvaardigheden

 • Lopen met de fiets aan de hand
 • Fiets in evenwicht houden
 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Remmen
 • Afstappen
 • Manoeuvreren met de fiets aan de hand
 • Fiets stevig wegzetten

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 12 gele markeerbollen
 • 4 pylonen
 • 1 staander
 • Verkeersbord stop (B07)

Plattegrond Activiteit 1 Lopen en draaien met de fiets

Download

Oefening

De leerling:

 • loopt met de fiets aan de hand van het startpunt naar pylon A
 • loopt bij pylon A achter de fiets langs en houdt hierbij de fiets bij het zadel vast
 • loopt met de fiets aan de andere kant naast zich naar pylon B
 • loopt bij pylon B aan de voorkant om de fiets heen en houdt hierbij de fiets bij het stuur vast
 • heeft de fiets weer naast zich, zoals hij is begonnen
 • stapt op en start slim
 • fietst om de markeerbollen heen
 • stopt slim bij de stopstreep en zet één voet aan de grond als de fiets volledig stilstaat
 • stapt af en loopt met de fiets naar het vierkant van de markeerbollen (het schuurtje)
 • draait de fiets in het schuurtje helemaal rond
 • loopt uit het schuurtje naar de muur
 • zet de fiets stevig weg tegen de muur
 • pakt de fiets
 • loopt met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Aandachtspunten

 • Zet deze oefening uit langs een muur. Bij deze oefening wordt het stevig wegzetten van de fiets geoefend.
 • Bij slim starten: bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Slim stoppen: goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen zonder te haperen of te stoten. Pas als de fiets stilstaat, mag de voet op de grond worden gezet.
 • Bij het stilstaan houden de leerlingen balans door één voet op de grond te zetten.
 • Bij het wegzetten van de fiets tegen de muur zorgt de leerling voor steun bij het stuur en het achterwiel of de bagagedrager.
Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 2, activiteit 2 De fiets optillen en een noodstop maken

Groep 3
Groep 4
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling houdt rekening met de ruimte die de trappers van de fiets innemen als hij ernaast loopt. De leerling tilt de fiets over een hindernis heen. De leerling remt krachtig met de remmen van de fiets en maakt een noodstop.

Deelvaardigheden

 • Over een smal pad lopen met de fiets aan de hand
 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Remmen
 • Afstappen
 • Fiets optillen over een hindernis
 • Versnellen
 • Noodstop maken

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 12 blauwe markeerbollen
 • 3 pylonen
 • 9 staanders
 • Verkeersbord stop (B07)
 • Lat voor het uitbeelden van de hindernis
 • Lat voor de noodstop

Plattegrond Activiteit 2 De fiets optillen en een noodstop maken

Download

Oefening

De leerling:

 • loopt vanaf het startpunt met de fiets aan de hand over het smalle pad
 • stapt op bij de pylon en start slim
 • rijdt naar de hindernis (“het glas/de stoeprand”)
 • vermindert vaart, remt en stapt af
 • tilt de fiets over de hindernis en zet de fiets weer neer
 • stapt op en start slim
 • fietst om de markeerbollen heen
 • versnelt en maakt een noodstop voor de stopbalk
 • stapt af en loopt met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Aandachtspunten

 • Voor het maken van het smalle pad kunt u aan de buitenkant van de oefening ook gebruik maken van een muur of een hek in plaats van de rij staanders.
 • Slim starten: bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Het tillen van de fiets over de hindernis kan op twee manieren. De fiets kan in één keer opgetild worden aan het frame net boven de trapas (dit is het zwaartepunt van de fiets). De fiets kan ook in twee keer worden opgetild, eerst door het voorwiel aan het stuur omhoog te tillen, dan door een stukje met de fiets te lopen en vervolgens door het achterwiel aan de bagagedrager of het zadel (= moeilijker) omhoog te tillen over de hindernis heen.
 • Bij het maken van een noodstop wordt krachtig geremd zonder te slippen. Let op: bij abrupt remmen met alleen de voorhandrem, bestaat het gevaar om over de kop te slaan.

Differentiatie

Als de leerlingen er moeite mee hebben om hun fiets over de hindernis heen te tillen, dan kan deze ook uitgebeeld worden door middel van een krijtstreep.

Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 2, activiteit 3 Starten, stoppen en kijken

Groep 3
Groep 4
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling houdt balans op de fiets bij het rechtdoor fietsen op een smal pad. De leerling houdt balans met één voet op de grond wanneer hij moet wachten bij een verkeerslicht of een stopbord. De leerling kijkt naar links, rechts en weer naar links voordat hij wegfietst.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Over een smal pad fietsen
 • Links, rechts, links kijken
 • Reageren op een verkeerslicht
 • Remmen
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 8 rode markeerbollen
 • 11 staanders
 • 2 verkeersborden stop (B07)
 • Verkeerslicht

Plattegrond Activiteit 3 Starten, stoppen en kijken

Download

Oefening

De leerling:

 • stapt op bij het startpunt en start slim
 • rijdt tussen de staanders door naar het stopbord
 • vermindert vaart en stopt slim bij de stopstreep
 • zet één voet op de grond en kijkt naar links, rechts en links
 • start slim en rijdt om de markeerbollen heen naar het verkeerslicht
 • kijkt vooruit tijdens het fietsen naar de kleur van het verkeerslicht en reageert daarop (bij groen licht rijdt de leerling door, bij geel licht remt de leerling als dat nog kan en bij rood licht stopt de leerling bij de stopstreep)
 • fietst verder bij groen licht
 • stopt slim bij de stopstreep
 • stapt af en loopt met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Aandachtspunten

 • Slim starten: bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Slim stoppen: goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen zonder te haperen of te stoten. Pas als de fiets stilstaat, mag de voet op de grond worden gezet.
 • Bij het stilstaan bij het verkeerslicht houden de leerlingen balans door één voet op de grond te zetten.

Differentiatie

 • Laat het verkeerslicht plotseling op geel springen als de leerling bijna bij de stopstreep is, of juist op groen als de leerling al bijna stilstaat.
 • Als de leerlingen moeite hebben om tussen de staanders door te fietsen, kunnen ook de markeerbollen worden gebruikt.
Delen

Download - Certificaat: Fietskunsten groep 3 en 4

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Observatieformulier Fietskunsten les 2 groep 3 en 4

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Ouderbrief Fietskunsten groep 3 en 4

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Aanbevolen lespakketten

Groep: Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4
Thema's: Verkeersgedrag, Verkeerskalender
Lesgeven met SCHOOL op SEEF.
Zo werkt het!

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie