10-stappenaanpak

Afbeelding golf bovenkant pagina

Een veilige schoolomgeving maak je samen, als gemeente, school, ouders, leerlingen en andere weggebruikers. Het oplossen van knelpunten in de schoolomgeving is ook een kwestie van samenwerken. De SCHOOL op SEEF 10-stappenaanpak kan hierbij een goede leidraad zijn. Deze aanpak biedt een stevige basis voor een structurele samenwerking aan SCHOOL op SEEF en kan ook worden gebruikt om die samenwerking een impuls te geven.

Stappenplan

 1. Besluit tot het starten van het proces: Bepalen of er bij de gemeente, scholen en andere betrokkenen draagvlak is om een project te starten.
 2. Opstartoverleg: Alle betrokkenen informeren, werkgroep instellen en afspraken over het verkeersonderzoek en vervolgdata (1,5 uur, exclusief voorbereidingstijd).
 3. Onderzoek op schoollocatie: Vervoerswijze- & schoolroute-onderzoek. Knelpunteninventarisatie onder kinderen en ouders (bijv. met schoolroute.nl) en schouw.
 4. Werkgroepvergadering 1: Bespreken van de onderzoeksresultaten en discussie over de knelpunten (1,5 uur).
 5. Werkgroepvergaderingen 2: Knelpunten prioriteren, mogelijke maatregelen en voorbereiden informatieavond (1,5 uur). Soms zijn voor deze stap twee vergaderingen nodig.
 6. Betrokkenen informeren: De voorgestelde maatregelen ter inzage leggen en spreekuren of koffiemomenten voor inspraak op 1 of 2 momenten.
 7. Werkgroepvergadering 3: Evalueren van de resultaten van stap 6 en vaststellen van de maatregelen (1,5 uur).
 8. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst: Formele bekrachtiging van de samenwerking, persmoment.
 9. Uitvoering: Uitvoering van de afgesproken maatregelen en communicatie daarover.
 10. Monitoring & evaluatie: Twee werkgroepvergaderingen, voor effectmetingen en het bepalen van vervolgstappen.
Illustratie SCHOOL op SEEF 10-stappenaanpak

Duur van het traject

Het proces van opstart tot en met samenwerkingsovereenkomst duurt ongeveer een half jaar. De tijd die gemoeid is met uitvoering en monitoring/evaluatie is afhankelijk van de maatregelen. In veel situaties is het niet nodig of zelfs niet gewenst om de 10 stappen allemaal (volledig) te doorlopen.

Betrokkenen

 • Projectleider/ Regiocoördinator
 • Regio
 • Gemeente
 • School / evt. partijen in een brede school
 • Leerlingen
 • Ouders
 • Buurtbewoners
 • Politie
 • VVN
 • Verkeersleerkracht
 • Wethouder
 • Directeur school
 • Werkgroep (van bovenstaande betrokkenen)

Bekijk hier de Infographic.

F2lCIz9NINJ0mRv5GRvgfzFpvIS0KRMoDPnvxkYw.jpg


Sharing is caring

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie