Home Samenwerking

Samenwerking

Afbeelding golf bovenkant pagina

SCHOOL op SEEF werkt samen met lokale netwerken waarin scholen,  gemeente, politie maar ook maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, zoals Veilig Verkeer Nederland. In deze netwerken en in de regio werken we samen aan verkeersveilig gedrag en een veilige schoolomgeving.

School

Met allerlei praktijk- en theorielessen leert de basisschool haar leerlingen hoe ze zich veilig gedragen in het verkeer. De verkeersleerkracht speelt daar een belangrijke rol in. Hij of zij is de coach van de school en stelt het lesprogramma voor verkeer samen. Verkeersveiligheid heeft ook een vaste plek in het schoolbeleid. De school spreekt er met ouders over, en bespreekt ook hoe het halen en brengen van hun kinderen soepel en veilig gebeurt. Daarnaast denkt de school met de gemeente mee over een veilige schoolomgeving en veilige routes tussen de school en thuis.

Gemeente

Door bij elke beslissing rekening te houden met de leerlingen, richten de gemeente en de regio de omgeving van de school veilig in, net als de routes tussen de school en de huizen van de leerlingen. SCHOOL op SEEF is een belangrijk onderdeel van het eigen beleid, en de gemeente kan het programma steunen met subsidie of met gedreven mensen. De gemeente zorgt ook voor een goed contact tussen buurtbewoners, politie en alle andere betrokken partijen.

Ouders

Een goed voorbeeld is voor kinderen niet alleen leerzaam, het is onmisbaar. Ouders laten hun kinderen in de praktijk zien hoe ze veilig deelnemen aan het verkeer. Ze oefenen vaak en zorgen dat hun kinderen een veilige fiets hebben. De enthousiaste steun van verkeersouders helpt scholen ook bij het organiseren van leuke en leerzame activiteiten.

SCHOOL op SEEF werkt samen met Veilig Verkeer Nederland. Daar kunnen Verkeersouders zich aanmelden voor extra advies en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van tips, bijeenkomsten en materialen.

Meer informatie over
ROV Zuid-Holland?
Kijk op de website
Bekijk de lessen
van SCHOOL op SEEF.
Klik verder naar het lesmateriaal.
Sharing is caring