Over School op SEEF

‘Kinderen hebben recht op een veilige en zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer.'

SCHOOL op SEEF is hét lesprogramma voor basisscholen en leerlingen in Zuid-Holland. Het biedt de school en zijn leerkrachten allerlei hulpmiddelen om aan de slag te gaan met verkeersveiligheid op en rondom de school. SCHOOL op SEEF stimuleert ook een goede samenwerking met ouders en de gemeente.


SCHOOL op SEEF-lijn

SCHOOL op SEEF heeft een eigen educatieve lijn ontwikkeld. De SCHOOL op SEEF-lijn zorgt dat scholen samen met ouders, gemeentes en ook de wijkagent soepel aan de slag kunnen met verkeersveiligheid op en rond de basisschool. De lijn bevat allerlei soorten materialen om de verkeersvaardigheden van leerlingen en het contact tussen ouders en gemeentes te verbeteren. Ook andere organisaties hebben materialen en producten ontwikkeld die goed passen binnen SCHOOL op SEEF. In het lesoverzicht vind je de materialen die precies aansluiten op jouw school en lesprogramma. 

Visie

Verkeersveiligheid bereik je volgens SCHOOL op SEEF door een combinatie van een veilige schoolomgeving, het juiste verkeersgedrag en een veilig voertuig. Alleen een aanpak waarbij alle partijen samenwerken levert écht blijvend effect op. Scholen, gemeenten, ouders en de buurt slaan de handen ineen. Bekijk de video hoe wij dit doen of lees de 7 doelstellingen die ROV Zuid-Holland voor SCHOOL op SEEF heeft opgesteld:

Lees de transcriptie van de video over Verkeerskunsten.

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Onze 7 doelstellingen

1. Een veilige schoolomgeving en schoolroutes

Leerlingen moeten goed kunnen oefenen in het verkeer. Dan moet de omgeving van je school wél veilig zijn, net als de schoolroutes. SCHOOL op SEEF kan landelijke afspraken vergelijken met de situatie van jouw school.

2. Verkeersonderwijs vanuit de theorie in alle leerjaren

SCHOOL op SEEF heeft meerdere methoden voor verkeerslessen vanuit de theorie. Als school schaf je zelf de laatst bijgewerkte lesmethode aan voor de bovenbouw. Voor de onderbouw kun je aan de slag met de lesmaterialen die SCHOOL op SEEF zelf heeft ontwikkeld, of met een andere methode naar keuze.

3. Praktisch verkeersonderwijs in alle leerjaren

Voor de praktische verkeerslessen ga je aan de slag met SCHOOL op SEEF Verkeerskunsten. Deze set met mappen bevat kant-en-klare lessen voor de leerkracht of de hulpouders. Er is ook een bijpassende materialentas.

4. Communicatie met de ouders over verkeersveiligheid

Communicatie met de ouders is niet alleen de verantwoordelijkheid van jou als school, maar ook van de gemeente. De lesmaterialen van SCHOOL op SEEF helpen scholen en gemeenten op verschillende onderdelen van verkeersveiligheid. 

 

5. Gerichte handhaving

De politie zorgt dat de verkeersregels worden opgevolgd. Er is onder meer aandacht voor parkeergedrag, oversteken en de snelheid van het verkeer. Als school heb je goed contact met de wijkagent die de controles verzorgt, en de controles kun je als school opnemen in de nieuwsbrief naar ouders.

6. Aanmoedigen dat leerlingen naar school fietsen of lopen

Als school merk je het elke dag, meerdere keren: dat het opeens heel druk is rondom de ingang. Dat levert soms gevaarlijke situaties op. Lopend of met de fiets naar school gaan, in plaats van met de auto, maakt die situaties veiliger. Het is ook een goede oefening voor kinderen. Er zijn allerlei praktische verkeerslessen die naar school lopen of fietsen aanmoedigen.

7. Goed vastgelegde aanpak

De aanpak van veilig verkeer is vastgelegd in het beleid van jouw school en in het gemeentelijk beleid. SCHOOL op SEEF helpt de school met het opstellen van een schoolactieplan, het verkeersbeleid. Zo kan SCHOOL op SEEF worden opgenomen in het beleidsplan. 

 

Meer weten over
onze doelstellingen?
Neem contact met ons op!
Bekijk hoe scholen samenwerken
met gemeente en ouders.
Naar de pagina
Sharing is caring