Home Schoolbrengweek

Schoolbrengweek

Afbeelding golf bovenkant pagina

Jaarlijks organiseert SCHOOL op SEEF in de derde week van september de Schoolbrengweek. Maar natuurlijk kunnen scholen de week ook op een ander moment organiseren of zelfs enkele keren per jaar herhalen.

Lopen of fietsen naar school

Tijdens de Schoolbrengweek roepen scholen de ouders en leerlingen op om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:

 • Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
 • Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
 • Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
 • Goed voor het milieu,
 • ... en het is nog eens leuk ook!


Download de poster van de Schoolbrengweek 2020 hier in hoge resolutie.

Poster Schoolbrengweek 2020

Gedragsverandering

Dingen die we doen, doen we vaak uit gewoonte. Met de Schoolbrengweek laat u ouders nadenken over hun keuze in mobiliteit. Door hen op te roepen om lopend of op de fiets te komen, ervaren ouders vaak dat dit eigenlijk een heel goed alternatief is. Natuurlijk spelen factoren als de reisafstand, het door moeten naar werk, de beleving van verkeersveiligheid of het weer een rol bij de vervoerskeuze. Maar wist u dat:

 • 90% van alle leerlingen binnen een straal van 1 kilometer van de school woont.
 • Slechts 10% van alle autoritten een woon-werk rit is.
 • Ouders aangeven dat zij veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke onderwerpen vinden. Echter schiet het bewust en actief bezig zijn met hun kind in het verkeer er regelmatig bij in. Kinderen lopen daardoor ervaring mis.
 • Zowel kinderen als ouders die lopend of op de fiets naar school komen dit als gezellig en sociaal ervaren.

Aanmelden Schoolbrengweek

Ja, ik meld me aan voor de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek. Een week waarin we bezig zijn met minder auto’s bij de school, en met thema’s als gezondheid, milieu en verkeersvaardigheid.
 
Meldt u nu aan door hiernaast de gegevens van uw school in te vullen. Geef ook aan hoeveel gratis posters u wilt ontvangen om de Schoolbrengweek onder de aandacht te brengen
 
Na de zomervakantie kunt u op onze website ondersteunende materialen downloaden, zoals informatie voor ouders, lessuggesties en social media-tips en worden de posters u kosteloos toegestuurd!
Vanuit scholen die eerder aan de Schoolbrengweek hebben deelgenomen ontvangen wij positieve berichten:

"Team vond het goed geregeld en was enthousiast over de georganiseerde activiteiten."

"De teamleden geven aan dat de kinderen de lessen met veel plezier gevolgd hebben. En ook dat vooral de jongste kinderen afhankelijk zijn van hun ouders wat betreft het brengen naar school."

"Het was een korte en bondige activiteit die niet werkdruk verhogend was.""Sommige collega’s vroegen aan elkaar: “hoeveel waren er met de auto uit jouw klas?”

"Vorige maand met de leerlingenraad besloten om in het voorjaar nog een Schoolbrengweek te organiseren."

"Leerkrachten waren benieuwd naar de resultaten van de actie en willen een onaangekondigde actie. Deze volgt binnenkort."

"De meeste deelnemende scholen doen dan ook al jaren aan de Schoolbrengweek mee."

Uw rol als school

Natuurlijk hoeft u niet bij de schoolpoort mensen aan te spreken op hun keuze. Maar door in uw communicatie naar ouders aandacht te besteden aan het haal- en brenggedrag, door op te roepen om lopend of op de fiets te komen en door in de Schoolbrengweek leuke verkeersactiviteiten te organiseren helpt u het haal- en brenggedrag onder de aandacht te brengen.

Vanuit SCHOOL op SEEF ondersteunen wij u met:

 • De Schoolbrengmonitor, een digitale toepassing waarmee u gemakkelijk inventariseert hoeveel leerlingen er lopend, op de fiets zijn gekomen of met de auto zijn gebracht. De uitkomsten worden inzichtelijk gepresenteerd, leuk voor de leerlingen en handig voor de communicatie richting ouders. Ook goed bruikbaar wanneer u later in het schooljaar nog eens wilt monitoren hoe het staat met het haal- en brenggedrag.

  Maak uw account aan op de website van Schoolbrengmonitor, u vindt daar ook een korte uitleg en uitgebreide handleiding.

 • Artikelen voor uw nieuwsbrieven of website. Door ook op in uw nieuwsbrieven, website of sociale media aandacht te besteden aan de Schoolbrengweek, bereikt u nog meer ouders. Wij maken het u gemakkelijk met enkele concept artikelen. Bekijk de materialen voor groep 1 t/m 4 of voor groep 5 t/m 8.

 • Meld uw school aan voor de Schoolbrengweek en vraag gelijk de gratis posters aan! Deze worden u kosteloos toegestuurd.

 • Tijdens de Schoolbrengweek organiseren wij voor scholen die deelnemen een wedstrijd voor leerlingen en een wedstrijd voor scholen. Leerlingen maken kans op 2 bioscoopkaarten en scholen op een uitvoering van de Magic Traffic Show.

 • Wist u dat deelname aan de Schoolbrengweek punten oplevert bij de aanvraag van het SCHOOL op SEEF-Verkeersveiligheidslabel.
Sharing is caring