Home Schoolbrengweek

Schoolbrengweek

Afbeelding golf bovenkant pagina

Ook dit jaar organiseert SCHOOL op SEEF in de derde week van september (13 tot en met 17 september) de Schoolbrengweek. In die week geven we, samen met de scholen en de gemeenten in heel Zuid-Holland, extra aandacht aan het veilig en gezond van en naar school gaan.

De SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek is dus een week waarin we extra aandacht geven aan lopen of fietsen naar school. Maar het is natuurlijk niet de enige week waarin gezond en veilig schoolverkeer belangrijk is. Het staat de school uiteraard vrij om zelf op een ander moment een schoolbrengweek te organiseren, of deze zelfs enkele keren per jaar herhalen.


Meld u nu aan!

De SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek wordt dit jaar georganiseerd van 13 tot en met 17 september. We maken er voor de leerlingen en hun ouders graag samen met u een leuk en leerzaam haal- en brengfestijn van. Als u uw school aanmeldt, weten wij welke scholen er meedoen aan de Schoolbrengweek en kunnen wij u op de hoogte houden van de alle ontwikkelingen en voorbereidingen. Meer informatie volgt. U kunt uw school nu al aanmelden (en posters bestellen) door een e-mail te sturen naar projectleider@schoolopseef.nl


Het onderwerp "veilige schoolomgeving" zal de hele maand september in de schijnwerpers staan tijdens de "Maand van de Veilige Schoolomgeving". Onder het motto "Maak een punt van nul" bundelen we de krachten met alle regio's in Zuid-Holland, en met maatschappelijke organisaties als Veilig Verkeer Nederland, ANWB, Fietserbond, Tjinco en TeamAlert. Met één gezamenlijk doel: bijdragen aan een veiligere schoolomgeving voor alle leerlingen in primair en voortgezet onderwijs.

Lopen of fietsen naar school

Tijdens de Schoolbrengweek roepen scholen de ouders en leerlingen op om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:

 • Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
 • Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
 • Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
 • Goed voor het milieu,
 • ... en het is nog eens leuk ook!
Poster Schoolbrengweek SCHOOL op SEEF

Gedragsverandering

Dingen die we doen, doen we vaak uit gewoonte. Met de Schoolbrengweek laat u ouders nadenken over hun keuze in mobiliteit. Door hen op te roepen om lopend of op de fiets te komen, ervaren ouders vaak dat dit eigenlijk een heel goed alternatief is. Natuurlijk spelen factoren als de reisafstand, het door moeten naar werk, de beleving van verkeersveiligheid of het weer een rol bij de vervoerskeuze. Maar wist u dat:

 • 90% van alle leerlingen binnen een straal van 1 kilometer van de school woont.
 • Slechts 10% van alle autoritten een woon-werk rit is.
 • Ouders aangeven dat zij veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke onderwerpen vinden. Echter schiet het bewust en actief bezig zijn met hun kind in het verkeer er regelmatig bij in. Kinderen lopen daardoor ervaring mis.
 • Zowel kinderen als ouders die lopend of op de fiets naar school komen dit als gezellig en sociaal ervaren.
Vanuit scholen die eerder aan de Schoolbrengweek hebben deelgenomen ontvangen wij positieve berichten:

"Team vond het goed geregeld en was enthousiast over de georganiseerde activiteiten."

"De teamleden geven aan dat de kinderen de lessen met veel plezier gevolgd hebben. En ook dat vooral de jongste kinderen afhankelijk zijn van hun ouders wat betreft het brengen naar school."

"Het was een korte en bondige activiteit die niet werkdruk verhogend was.""Sommige collega’s vroegen aan elkaar: “hoeveel waren er met de auto uit jouw klas?”

"Vorige maand met de leerlingenraad besloten om in het voorjaar nog een Schoolbrengweek te organiseren."

"Leerkrachten waren benieuwd naar de resultaten van de actie en willen een onaangekondigde actie. Deze volgt binnenkort."

"De meeste deelnemende scholen doen dan ook al jaren aan de Schoolbrengweek mee."

Uw rol als school

Natuurlijk hoeft u niet bij de schoolpoort mensen aan te spreken op hun keuze. Maar door in uw communicatie naar ouders aandacht te besteden aan het haal- en brenggedrag, door op te roepen om lopend of op de fiets te komen en door in de Schoolbrengweek leuke verkeersactiviteiten te organiseren helpt u het haal- en brenggedrag onder de aandacht te brengen.
Rol ouders Schoolbrengweek SCHOOL op SEEF

Vanuit SCHOOL op SEEF ondersteunen wij u met:

 • De Schoolbrengmonitor, een digitale toepassing waarmee u gemakkelijk inventariseert hoeveel leerlingen er lopend, op de fiets zijn gekomen of met de auto zijn gebracht. De uitkomsten worden inzichtelijk gepresenteerd, leuk voor de leerlingen en handig voor de communicatie richting ouders. Ook goed bruikbaar wanneer u later in het schooljaar nog eens wilt monitoren hoe het staat met het haal- en brenggedrag.

  Maak uw account aan op de website van Schoolbrengmonitor, u vindt daar ook een korte uitleg en uitgebreide handleiding.

 • Artikelen voor uw nieuwsbrieven of website. Door ook op in uw nieuwsbrieven, website of sociale media aandacht te besteden aan de Schoolbrengweek, bereikt u nog meer ouders. Wij maken het u gemakkelijk met enkele concept artikelen. Bekijk de materialen voor groep 1 t/m 4 of voor groep 5 t/m 8.

 • Wist u dat deelname aan de Schoolbrengweek punten oplevert bij de aanvraag van het SCHOOL op SEEF-Verkeersveiligheidslabel?

Sharing is caring