Schoolbrengweek

Afbeelding golf bovenkant pagina

Ook dit jaar organiseert SCHOOL op SEEF in de derde week van september (dus van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september 2023) de Schoolbrengweek. In die week geven we, samen met de scholen en de gemeenten in heel Zuid-Holland, extra aandacht aan lopen en fietsen van en naar school, en daarmee aan veilig en gezond verkeersgedrag.

De SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek is een week waarin we extra aandacht geven aan lopen of fietsen naar school. Maar het is natuurlijk niet de enige week waarin gezond en veilig schoolverkeer belangrijk is. Het staat de school uiteraard vrij om zelf op een ander moment een schoolbrengweek te organiseren, of deze zelfs enkele keren per jaar herhalen.

u5LqYM9ojNgN4Tk7LIueVnuaT5Ljbc2ZBhKwIt95.png


Het onderwerp "veilige schoolomgeving" staat de hele maand september in de schijnwerpers tijdens de "Maand van de Veilige Schoolomgeving".

Met alle samenwerkende partijen in Zuid-Holland hebben we één gezamenlijk doel: bijdragen aan een veiligere schoolomgeving voor alle leerlingen in primair en voortgezet onderwijs.

 

Poster Schoolbrengweek SCHOOL op SEEF

Jouw rol als ouder/verzorger

Dit jaar ligt de focus in de "Maand van de Veilige Schoolomgeving" op ouderbetrokkenheid. De Schoolbrengweek sluit hier perfect op aan, want alleen door de betrokkenheid van ouders komen meer leerlingen lopend of fietsend naar school.

Wil je weten wat je als ouder/verzorger kunt doen om jouw kind veilig en zelfstandig aan het verkeer te laten deelnemen? Lees de oudertips.

Maak een deal!

Maak afspraken met je kind over veilig en verantwoord gedrag in het verkeer. Bijvoorbeeld door MONO te fietsen, te stoppen voor rood licht en met een veilige snelheid te rijden. Door de ouder-kind deal in te vullen kun je de afspraak met je kind vastleggen. Als je de deal opslaat en verzendt naar info@schoolopseef.nl maak je ook nog eens kans op een speciaal concert van Tim Akkerman op 8 november in Den Haag!

Lopen of fietsen naar school. Jouw school doet toch ook mee?

Tijdens de Schoolbrengweek roepen scholen de ouders en leerlingen op om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:

 • Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
 • Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
 • Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
 • Goed voor het milieu,
 • ... en het is nog eens leuk ook!

Schoolbrengmonitor

Met de Schoolbrengmonitor kun je in de Schoolbrengweek in beeld brengen hoe kinderen en ouders naar school komen. Om gebruik te kunnen maken van de Schoolbrengmonitor log je in of vraag je een account aan.

Doe mee aan de Schoolbrengmonitor-challenge en win-win-win!

Ook voorafgaand aan en tijdens de Schoolbrengweek 2023 organiseren we weer een prijsvraag aan de hand van de Schoolbrengmonitor, De school, die de monitor in de week voorafgaand aan en tijdens de Schoolbrengweek in alle groepen gebruikt maakt kans op de voorstelling Magic Traffic Show voor leerlingen en ouders. De school waar het hoogste percentage kinderen tijdens de Schoolbrengweek lopend of fietsen naar school komt wint. We gebruiken de Schoolbrengmonitor om dit te beoordelen. We loven een voorstelling per regio uit, dus er zijn volop winkansen!

Belangrijker is, dat je met het gebruik van de Schoolbrengmonitor een impuls kunt geven aan het lopend en fietsend naar school gaan. En dit draagt weer bij aan de gezondheid en de leerprestaties van de leerlingen, aan het plezier onderweg en de  verkeerservaring van kinderen. En uiteindelijk aan een veilige, rustige schoolomgeving en aan het milieu. Win-win-win dus!

Zing je SEEF met Tim Akkerman

Tijdens de gehele Maand van de Veilige Schoolomgeving organiseren we ook een muzikale challenge rond verkeersveiligheid.

De Haagse muzikant Tim Akkerman maakte 3 verkeersliedjes. We dagen leerlingen en leerkrachten uit een van deze liedjes in te zingen en in te sturen. De school van de winnende inzending mag naar een speciaal concert van Tim Akkerman op 8 november in het Paard in Den Haag.

Lees meer op deze pagina en doe mee!

Tim Akkerman op het podium tijdens optreden op De Fontein

Gedragsverandering

Dingen die we doen, doen we vaak uit gewoonte. Met de Schoolbrengweek laat je ouders nadenken over hun keuze in mobiliteit. Door hen op te roepen om lopend of op de fiets te komen, ervaren ouders vaak dat dit eigenlijk een heel goed alternatief is. Natuurlijk spelen factoren als de reisafstand, het door moeten naar werk, de beleving van verkeersveiligheid of het weer een rol bij de vervoerskeuze. Maar wist je dat:

 • 90% van alle leerlingen binnen een straal van 1 kilometer van de school woont.
 • Slechts 10% van alle autoritten een woon-werk rit is.
 • Ouders aangeven dat zij veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke onderwerpen vinden.
 • Echter schiet het bewust en actief bezig zijn met hun kind in het verkeer er regelmatig bij in. Kinderen lopen daardoor ervaring mis.
 • Zowel kinderen als ouders die lopend of op de fiets naar school komen dit als gezellig en sociaal ervaren.
Moeder loopt met arm om kind

Vanuit scholen die eerder aan de Schoolbrengweek hebben deelgenomen ontvangen wij positieve berichten:

"Team vond het goed geregeld en was enthousiast over de georganiseerde activiteiten."

"De teamleden geven aan dat de kinderen de lessen met veel plezier gevolgd hebben. En ook dat vooral de jongste kinderen afhankelijk zijn van hun ouders wat betreft het brengen naar school."

"Het was een korte en bondige activiteit die niet werkdruk verhogend was."

 

"Sommige collega’s vroegen aan elkaar: “hoeveel waren er met de auto uit jouw klas?”

"Vorige maand met de leerlingenraad besloten om in het voorjaar nog een Schoolbrengweek te organiseren."

"Leerkrachten waren benieuwd naar de resultaten van de actie en willen een onaangekondigde actie. Deze volgt binnenkort."

"De meeste deelnemende scholen doen dan ook al jaren aan de Schoolbrengweek mee."

Jouw rol als school

Natuurlijk hoef je niet bij de schoolpoort mensen aan te spreken op hun keuze. Maar door in je communicatie naar ouders aandacht te besteden aan het haal- en brenggedrag, door op te roepen om lopend of op de fiets te komen en door in de Schoolbrengweek leuke verkeersactiviteiten te organiseren help je het haal- en brenggedrag onder de aandacht te brengen.

Rol ouders Schoolbrengweek SCHOOL op SEEF

Vanuit SCHOOL op SEEF ondersteunen wij je met:

 • De Schoolbrengmonitor, een digitale toepassing waarmee je gemakkelijk inventariseert hoeveel leerlingen er lopend, op de fiets zijn gekomen of met de auto zijn gebracht. De uitkomsten worden inzichtelijk gepresenteerd, leuk voor de leerlingen en handig voor de communicatie richting ouders. Ook goed bruikbaar wanneer je later in het schooljaar nog eens wilt monitoren hoe het staat met het haal- en brenggedrag.

  Maak je account aan op de website van Schoolbrengmonitor, je vindt daar ook een korte uitleg en uitgebreide handleiding.

 • Artikelen voor je nieuwsbrieven of website. Door ook op in je nieuwsbrieven, website of sociale media aandacht te besteden aan de Schoolbrengweek, bereik je nog meer ouders. Wij maken het je gemakkelijk met enkele concept artikelen. Bekijk de materialen voor groep 1 t/m 4 of voor groep 5 t/m 8.

 • Wist je dat deelname aan de Schoolbrengweek punten oplevert bij de aanvraag van het SCHOOL op SEEF-Verkeersveiligheidslabel?
Sharing is caring