Verkeerskunsten

De praktische methode Verkeerskunsten leert kinderen hoe ze veilig en vaardig aan het verkeer deelnemen. Het is een doorgaande leerlijn die al start in groep 1 en wordt uitgebouwd aan de hand van drie hoofdthema's. Leerkrachten kunnen samen met enkele hulpouders - en eventueel na de instructie door een verkeersleerkracht- dit belangrijke onderdeel van verkeerseducatie uitvoeren.

Verkeersleerkrachten

Verkeerskunsten is zodanig opgezet dat door de uitgebreide beschrijvingen van de lessen, met leerdoelen en deelvaardigheden, een enthousiaste school of leerkracht makkelijk zelfstandig aan de slag kan gaan. Een school kan er in veel gevallen ook voor kiezen om met behulp van een “Verkeersleerkracht” het praktisch verkeersonderwijs stapsgewijs en structureel in de school in te bedden. Vraag naar de mogelijkheden bij jouw regiocoördinator.

Lees de transcriptie van de video over Verkeerskunsten.

 

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Thema's

De activiteiten en praktijklessen in Verkeerskunsten zijn ingedeeld aan de hand van drie hoofdthema’s:

 1. Lopen en oversteken (groep 1 t/m 4), met activiteiten zoals het lopen op de stoep, het lopen in de groep en de verschillende oversteeksituaties;
 2. Fietskunsten (groep 1 t/m 8), met activiteiten om de basisvaardigheden van het fietsen te oefenen;
 3. Fietskunsten in het verkeer (groep 5 t/m 8), met activiteiten om het deelnemen van de kinderen aan het echte verkeer als fietser te oefenen.
Voor het speciaal onderwijs zijn er ook lessen ontwikkeld. Vraag de regiocoördinator naar de handleiding passend bij de leerlingen op jouw school.

Aan de slag met Verkeerskunsten

Alle lessen van SCHOOL op SEEF zijn te vinden bij de lespakketten op deze website. Heb je een account voor Mijn SEEF, dan heb je na het inloggen toegang tot nog meer lesmateriaal. Ieder lespakket bevat o.a.:

 • Kant-en-klare lesbeschrijvingen;
 • Plattegronden van de bijbehorende parcours die je uit kan zetten op het schoolplein;
 • Afzonderlijke filmpjes voor introductie;
 • Beknopte informatie aan het team, de hulpouders en de ouders in het algemeen;
 • Filmpjes voor de "aftrap" van de praktijkles in de klas";
 • Ouderbrieven met de behaalde leerdoelen.

(Na)bestellen materialen
In aanvulling op Verkeerskunsten is een materialenset gemaakt, waarin alle materialen zitten om de activiteiten van Verkeerskunsten uit te kunnen voeren. Vraag jouw regiocoördinator hoe je dit kan bestellen. Op de afbeelding hiernaast enkele onderdelen uit de set.

Zijn materialen stuk of is de set niet meer volledig? Vraag bij ROV Zuid-Holland naar de mogelijkheden om onderdelen na te bestellen.

Materialenset Verkeerskunsten SCHOOL op SEEF

Lespakketten en -materialen

Hieronder het overzicht van downloadmaterialen behorend bij Verkeerskunsten map (2015). Deze pakketten en materialen zijn ook terug te vinden op de pagina Lespakketten op deze website.

Groep 1 en 2

Lopen en oversteken

 • Activiteiten les 1: Lopen op de stoep / Lopen langs obstakels  / Recht oversteken
 • Activiteiten les 2: Oversteken bij een verkeerslicht / Oversteken bij een zebrapad / Oversteken tussen geparkeerde auto's
 • Activiteiten les 3: Oversteken bij een brede weg met middenberm / Oversteken bij een kruispunt  / Oversteken bij een T-splitsing

Fietskunsten

 • Activiteiten: Lopen met de fiets en slalom fietsen / Een rondje fietsen met verkeerslicht / Fietsen over een smal pad en een noodstop maken


Groep 3 en 4

Lopen en oversteken

 • Activiteiten: Oversteken tussen geparkeerde auto's / Oversteken bij een brede weg met middenberm / Oversteken bij een kruispunt

Fietskunsten

 • Activiteiten les 1: Lopen met de fiets en slalom rijden / Een rondje fietsen met verkeerslicht / Fietsen over een smal pad en een noodstop maken
 • Activiteiten les 2: Lopen en draaien met de fiets / De fiets optillen en een noodstop maken / Starten, stoppen, kijken
 • Activiteiten les 3: Slinger-de-slang...Stop! / Kijken en bochten fietsen / De slak en de haas
 • Activiteiten les 4: Fietssnelheid aanpassen en een noodstop maken / Reageren op een signaal / Ritsen en inhalen


Groep 5 en 6

Fietskunsten

 • Activiteiten les 1: Slinger-de-slang... STOP! / De fietssnelheid aanpassen en een noodstop maken / Reageren op een signaal
 • Activiteiten les 2: Fietsen over een smal en een schuin wegdek / Met een hand door de bocht! / Achterom kijken en afslaan
 • Activiteiten les 3: Ritsen / Fietsen over een smal pad / De slak en de haas
 • Activiteiten les 4: Samen slalom fietsen / Samen van rijbaan wisselen / Langs een obstakel fietsen en inhalen

Fietskunsten in het verkeer

 • Activiteiten: Fietsen op een voorrangskruising / Fietsen op een gelijkwaardige kruising / Fietsen op een rotonde zonder fietspad


Groep 7 en 8

Fietskunsten

Fietskunsten in het verkeer

 • Activiteiten: Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor / Fietsen op een gelijkwaardige kruising met overstekende voetgangers / Fietsen op een rotonde zonder fietspad

Ouders

Ook ouders kunnen de lessen van Verkeerskunsten oefenen met hun kinderen. Door het goede voorbeeld te geven en veel samen te oefenen, leren kinderen pas echt hoe ze veilig en zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Sharing is caring