Home Verkeerskunsten

Verkeerskunsten

Afbeelding golf bovenkant pagina

De praktische methode Verkeerskunsten leert kinderen hoe ze veilig en vaardig aan het verkeer deelnemen. Het is een doorgaande leerlijn die al start in groep 1 en wordt uitgebouwd aan de hand van drie hoofdthema's. Leerkrachten kunnen samen met enkele hulpouders - en eventueel na de instructie door een verkeersleerkracht- dit belangrijke onderdeel van verkeerseducatie uitvoeren.

Verkeersleerkrachten

Verkeerskunsten is zodanig opgezet dat door de uitgebreide beschrijvingen van de lessen, met leerdoelen en deelvaardigheden, een enthousiaste school of leerkracht makkelijk zelfstandig aan de slag kan gaan. Een school kan er in veel gevallen ook voor kiezen om met behulp van een “Verkeersleerkracht” het praktisch verkeersonderwijs stapsgewijs en structureel in de school in te bedden. Vraag naar de mogelijkheden bij jouw regiocoördinator.

Thema's

De activiteiten en praktijklessen in Verkeerskunsten zijn ingedeeld aan de hand van drie hoofdthema’s:

  1. Lopen en oversteken (groep 1 t/m 4), met activiteiten zoals het lopen op de stoep, het lopen in de groep en de verschillende oversteeksituaties;
  2. Fietskunsten (groep 1 t/m 8), met activiteiten om de basisvaardigheden van het fietsen te oefenen;
  3. Fietskunsten in het verkeer (groep 5 t/m 8), met activiteiten om het deelnemen van de kinderen aan het echte verkeer als fietser te oefenen.
Voor het speciaal onderwijs zijn er ook lessen ontwikkeld. Vraag de regiocoördinator naar de handleiding passend bij de leerlingen op jouw school.

Aan de slag met Verkeerskunsten

Alle lessen van SCHOOL op SEEF zijn te vinden bij de lespakketten op deze website. Heb je een account voor Mijn SEEF, dan heb je na het inloggen toegang tot nog meer lesmateriaal. Ieder lespakket bevat o.a.:

  • Kant-en-klare lesbeschrijvingen;
  • Plattegronden van de bijbehorende parcours die je uit kan zetten op het schoolplein;
  • Afzonderlijke filmpjes voor introductie;
  • Beknopte informatie aan het team, de hulpouders en de ouders in het algemeen;
  • Filmpjes voor de "aftrap" van de praktijkles in de klas";
  • Ouderbrieven met de behaalde leerdoelen.

(Na)bestellen materialen
In aanvulling op Verkeerskunsten is een materialenset gemaakt, waarin alle materialen zitten om de activiteiten van Verkeerskunsten uit te kunnen voeren. Vraag jouw regiocoördinator hoe je dit kan bestellen. Op de afbeelding hiernaast enkele onderdelen uit de set.

Zijn materialen stuk of is de set niet meer volledig? Vraag bij ROV Zuid-Holland naar de mogelijkheden om onderdelen na te bestellen.

Materialenset Verkeerskunsten SCHOOL op SEEF
Sharing is caring