Schoolomgeving

SCHOOL op SEEF is er niet alleen voor verkeerslessen: het programma helpt scholen ook om de eigen omgeving veilig te maken en te houden en ouders en gemeentes hierbij te betrekken. Zet jouw school ook stappen om de omgeving veilig te houden en hierover te communiceren met betrokkenen? Gefeliciteerd! Dan kun je een verkeersveiligheidslabel aanvragen.

Blijvende veiligheid

SCHOOL op SEEF heeft een duidelijk plan opgesteld om de omgeving van de school veilig te maken. Eerst bekijkt een groepje betrokken personen wat er precies verbeterd moet worden. Of je kan gebruik maken van onze lespakketten om leerlingen zelf gevaarlijke punten op hun schoolthuisroute aan te geven en te bespreken. Daarna worden er afspraken gemaakt over de maatregelen, en wie er verantwoordelijk is voor de aanpassingen. Zijn alle afspraken nagekomen? Dan is de school en de omgeving écht veilig, en kan het SCHOOL op SEEF-label worden aangevraagd. Dat betekent niet dat de school daarna niks meer hoeft te doen: SCHOOL op SEEF mikt op blijvende veiligheid. Daar moeten alle betrokkenen aan blíjven werken. Gelukkig kun je met het programma heel makkelijk nagaan of je school ook na een tijdje nog steeds veilig is.

Natuurlijk loopt elke school vroeg of laat wel eens tegen een lastige verkeerssituatie aan. SCHOOL op SEEF heeft dan altijd een passende oplossing. Bijvoorbeeld voor wachtende ouders die de stoep blokkeren. Daar heeft SCHOOL op SEEF kant-en-klare brieven voor gemaakt, waarin de ouders vriendelijk én duidelijk op hun gedrag worden aangesproken. Ook als de omgeving van de school niet helemaal veilig is, door een lastig oversteekpunt of een te smalle weg, heeft SCHOOL op SEEF duidelijke maatregelen klaarliggen. Zo kan elk probleem meteen worden aangepakt. Vraag jouw regiocoördinator naar de brieven.

Ja, ik wil het
verkeersveiligheidslabel behalen!
Ga naar Mijn SEEF
Bekijk hoe scholen
samenwerken met de gemeente.
Klik hier
Sharing is caring