Subsidie

Om het verkeer in de hele provincie zo veilig mogelijk te maken, is Zuid-Holland verdeeld in zeven regio's. Die hebben allemaal een gericht plan en budget voor SCHOOL op SEEF. Onder meer de gemeenten, de provincie en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dragen er financieel aan bij. Zo kun je met een subsidie verkeerslessen uitvoeren op jouw school. Maar je kunt bijvoorbeeld ook de lokale verkeerssituatie rondom de school aanpakken.

Meer weten over de regelingen per regio, en de beste manier om succesvol subsidie aan te vragen? Neem dan contact op met de coördinator in uw regio.

Een groot deel van de lessen is openbaar beschikbaar, ook voor scholen buiten de provincie Zuid-Holland. Enkele lessen zijn alleen beschikbaar  voor scholen binnen deze provincie na inloggen via Mijn SEEF. Deze extra materialen zijn meestal ondersteunend aan de les. Denk aan een plattegrond voor een praktische verkeersles op het schoolplein of een ouderbrief. Heeft u toch interesse in deze lessen, vraag naar de mogelijkheden bij de organisatie voor verkeersveiligheid in uw provincie.

Neem contact op met
de regiocoördinatoren.
Klik hier
Bekijk het overzicht van
andere provincies.
Naar ROVZH.nl
Sharing is caring