Volgens de richtlijn mogen ouders straks niet op het schoolplein. Ouders zullen bij het brengen en halen van hun kinderen 1,5 meter in acht moeten kunnen nemen ten opzichte van andere ouders, onderwijzers, kinderen en omwonenden. Maar ook de route naar school vraagt om meer aandacht.

Het advies is om zo veel mogelijk te gaan lopen. Op die manier ben je het meest flexibel.

Als er verder op de route niet genoeg ruimte lijkt, kun je makkelijk even stoppen en wachten tot anderen passeren.

Let op er op dat je links loopt wanneer er geen trottoir is. Dan ben je het beste zichtbaar voor aankomend verkeer.

Ga je op de fiets. Rij bij voorkeur achter elkaar en hou veel afstand. Een fietslengte is ongeveer 1,5 meter, maar meer ruimte is wel zo fijn als je opeens moet remmen bijvoorbeeld.

Parkeer bij school eventueel de fiets wat verder weg en loop het laatste stukje. Zo vermijd je de drukte.

Brochure van het CROW-Fietsberaad

Het CROW-Fietsberaad heeft een uitvoerige brochure uitgebracht met een serie tips voor scholen en gemeenten rond de opening van de scholen.  De tips hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

1. Personeel dat lopend, op de fiets, met OV of met de auto naar school komt.

Deze stroom valt meestal niet samen met de haal- en brengtijden van de kinderen. Het is hier daarom vooral zaak dat beslag nemen. Dus de fiets in het fietsenhok en de auto op grotere afstand parkeren. De school kan stimuleren dat het personeel lopend of eventueel op de fiets komt.

2. Kinderen die lopend gebracht worden (met name lagere groepen)

Dicht bij de ingang is voldoende openbare ruimte nodig waar de ouders afscheid kunnen nemen. Op trottoirs smaller dan 2 meter (de meeste trottoirs) is scheiding van loopstromen van komende en vertrekkende ouders wenselijk. Een soort eenrichtingsverkeer voor voetgangers.

3. Kinderen die op de fiets gebracht worden (met name lagere groepen).

Op acceptabele afstand moeten ouders afscheid kunnen nemen van hun kinderen. Eventueel parkeren ouders hun fiets op enige afstand en gaan ze lopend verder (zie vorige punt). Eventueel is scheiding van fietsstromen wenselijk (eenrichtingsverkeer). Bij gebrek aan ruimte kan de school ouders vragen om hun kinderen vooral lopen naar school te brengen.

4. Kinderen die met de auto gebracht worden.

Vanwege het ruimtegebruik en de verkeersveiligheid komt deze groep het eerst in aanmerking om op enige afstand te parkeren en lopend verder te gaan.

5. Kinderen die zelfstandig lopend of fietsend naar school komen (met name hogere groepen).

Voor deze groep is het vooral van belang dat ze veilig de halers en brengers kunnen passeren. De fietsen van de kinderen kunnen op het terrein van de school geparkeerd worden. Het is niet wenselijk dat kinderfietsen in de openbare ruimte geparkeerd worden.

6. Overig verkeer, met name buurtbewoners.

Vooral in krappe situaties moet het overige (auto) verkeer tijdens de haal- en brengspits zoveel mogelijk ontmoedigd worden, bijvoorbeeld door het instellen van een tijdelijk inrijverbod of eenrichtingsverkeer. Ook het weren van geparkeerde voertuigen kan veel ruimtewinst opleveren.

Zie deze link naar een artikel op de site van het CROW-Fietsberaad met meer informatie.  De volledige brochure is hier te downloaden.

Protocol stedelijke mobiliteit

Landelijk is er een protocol opgesteld met de uitgangspunten en maatregelen om het verkeer vanaf 11 mei in goede banen te leiden. Dit is hier te downloaden.

Communicatiemiddelen

OrxcQlneuzxoehI7ILLZuSHI3SXVSvCZ8DbrtYRt.jpeg

Het Ministerie van IenW heeft een toolkit met communicatiemiddelen beschikbaar gesteld voor de communicatie in deze periode. De afbeeldingen uit deze toolkit zijn hier te downloaden.

7CG7ureSN45TjTwbzCzrpKwfPv2KYpUGVHjeYnaq.jpeg 7KUmqXg5dn9f5vUWvRmaruKKdG1d2Sj0Q6cOuNyj.jpeg uli0tHSxmyONVyKUnEeYWAWWEQpGpoER6JamuSLB.jpeg

Daarnaast is een serie tekeningen gemaakt die kunnen worden gebruikt om de 1,5 meter afstand, het plezier van samen lopen en fietsen naar school en het belang van snel afscheid bij het schoolhek illustreren. Deze zijn hier te downloaden.

Sharing is caring