Op WEg naar Effectieve VERkeerseducatie (Wever) is het landelijke onderzoek dat onafhankelijk is en wil monitoren wat de effectiviteit van verkeerseducatie in het basisonderwijs is. 

Deze week zullen groep 8 leerlingen in Zuid-Holland de toets maken. 

De WEVER-toets bestaat uit zes onderdelen. Vier van deze onderdelen zijn deeltoetsen die de prestaties van leerlingen op de relevante competenties meten. De overige twee onderdelen gaan over achtergrondvariabelen die invloed kunnen hebben op de scores. De onderdelen zijn:

1. Oversteken

2. Opletten

3. Wie heeft voorrang

4. Hoe gedraag jij je

5. Algemene vragen

6. Ervaren kwaliteit van verkeerseducatie

De ervaringen met deze eerste toets worden gebruikt om de toets de komende jaren te verbeteren.  Wil uw school ook meedoen? Neem dan contact op met projectleider SCHOOL op SEEF

Sharing is caring