Corona, de reden van alle beperkingen en aanpassingen. Zowel in het dagelijkse leven als op school. De lessen zoals deze voor corona werden gegeven kunnen nu niet worden uitgevoerd of in beperkte mate. Daarom hebben wij tijdelijk aangepaste criteria voor het behalen en/of verlengen van het label SCHOOL op SEEF en houden wij nauwlettend in de gaten welke ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op het verkeersonderwijs.

In een handig schema hebben wij de meest voorkomende en verwachtte problemen opgenomen die lastig tot zeer lastig zijn te realiseren in coronatijd. We geven tips hoe deze problemen op te lossen, denk aan:

  • Praktische verkeerslessen kunnen niet overal doorgaan, omdat er veelal geen (verkeers)ouders welkom zijn op school. Het alternatief is bijvoorbeeld om de verkeersles in de gymzaal te geven of de route naar school toe te lichten via het digibord.
  • Ook de praktische verkeersexamens kunnen nu niet overal plaatsvinden. Er zijn verschillende opties om hier de nodige aandacht aan te besteden. Geef bijvoorbeeld een fietskeuringskaart mee naar huis, zodat ouders de fiets kunnen controleren. Of laat de leerling samen met de ouders de examenroute fietsen.

Bekijk alle tips in dit schema (download).

Met de tips en aangepaste systematiek van beoordelen hopen wij dat jullie toch in staat zijn het label te behalen. Succes!

Sharing is caring