Kijk hier voor de filmimpressie.

Het SCHOOL op SEEF Verkeersveiligheidslabel wordt toegekend aan die scholen die goed bezig zijn met verkeerseducatie, de praktische verkeerslessen, de veiligheid van de schoolomgeving en het betrekken van ouders en de gemeente hierbij. Wethouder Van Waveren meldde dat de School met de Bijbel terecht voor de vijfde keer het label mag ontvangen. “Verkeerseducatie staat bij deze school heel hoog in het vaandel. Er is een volledig schoolactieplan en een meerjaren- en jaarplanning met diverse verkeersactiviteiten. Om dit te borgen wordt volop samengewerkt met verkeersouders. Complimenten aan de leerkrachten en de verkeersouders! Alleen samen maken we een punt van nul!”

Opening verkeersplein 

Mede omdat de School met de Bijbel verkeerseducatie al jarenlang serieus oppakt, hebben de ANWB en het ROV Zuid-Holland besloten de school een verkeersplein toe te kennen.  De ANWB zet zich in om alle kinderen veilig te leren fietsen. Maar om dat echt goed te leren moet je meters maken in het verkeer. Daarom heeft het ANWB Fonds de actie 'een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein' ontwikkeld. In iedere provincie tovert de ANWB één schoolplein om tot een verkeersplein, zodat kinderen in een veilige omgeving ervaring kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties. En straks goed voorbereid de weg op kunnen. Bovenop de actie van de ANWB heeft het ROV Zuid-Holland in haar provincie twee scholen uitgekozen waar ook een verkeersplein wordt aangelegd. 

Maand van de Veilige Schoolomgeving 

Zo werkt de School met de Bijbel ook altijd enthousiast mee aan de Maand van de Veilige Schoolomgeving in september, en de Schoolbrengweek waarin leerlingen en ouders worden opgeroepen lopend en/of fietsend naar school te komen. Deze keer stond de Maand van de Veilige Schoolomgeving in het teken van ouderbetrokkenheid, en dat heeft deze school prima voor elkaar! Wethouder Van Waveren onthulde samen met de leerlingen het label en opende met hen het gloednieuwe verkeersplein, waarna de leerlingen het direct in gebruik namen.

Sharing is caring