In 2021 heeft de Oogvereniging regio Zuid-Holland intensief samengewerkt met het ROVZH om het lespakket over omgang met blinden en slechtzienden in het verkeer te actualiseren. Er is een lespakket samengesteld met lesinstructie en bijbehorend filmpje. In het filmpje staan de belangrijkste tips voor kinderen over blinden en slechtzienden in het verkeer.

Het complete lespakket is hier te vinden.

Maand van de veilige schoolomgeving

September is de ‘Maand van de veilige schoolomgeving’. Samen met een groot aantal partners besteedt ROVZH in heel Zuid-Holland extra aandacht aan dit belangrijke onderwerp.  Alle kinderen en jongeren veilig en zo zelfstandig mogelijk naar school, daar draait het om in deze maand

We richten ons op de weggebruikers in de schoolomgeving. Dat zijn kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en alle anderen die eraan kunnen bijdragen dat de schoolomgeving veilig wordt.

Door de toevoeging van het lespakket over blinden en slechtzienden maken we leerlingen bewust dat er ook verkeersdeelnemers zijn die niet altijd alles goed kunnen zien en dat je hier aandacht voor moet hebben.

Sharing is caring