Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers

Al lijken de verkeersregelaar en verkeersbrigadiers veel op elkaar, tussen beide zit een wereld van verschil. Verkeersregelaars zijn bijvoorbeeld altijd volwassen personen die namens de politie het verkeer in veilige banen leiden. U kunt ze tegenkomen als begeleiders van grote transporten, bij wegwerkzaamheden en bij grote evenementen. U herkent de verkeersregelaars aan hun oranje fluorescerende jas of hesje met daarop in witte letters het woord ‘verkeersregelaar’.

Verkeersbrigadiers

Verkeersbrigadiers hebben slechts één taak op één plaats; bij een school regelen zij het veilig oversteken. Zij mogen alleen het aankomende verkeer een stopteken geven en moeten daarbij het officiële stopbord bij gebruiken. Naast volwassenen kunnen ook kinderen uit groep 7 en 8 brigadiers worden. U herkent ze aan de oranjekleurige jas met reflecterende banden en het stopbord in de hand. Een verkeersbrigadier maakt vaak gebruik van een draai-armsysteem (een soort slagboom, die over de weg draait) om de weg tijdelijk af te sluiten. Ook als ze deze slagboom gebruiken moeten zij met het stopbord een stopteken geven.

Verkeersregelaars

Zowel verkeersregelaars als verkeersbrigadiers worden officieel opgeleid, meestal door de politie, en officieel aangesteld door de burgemeester. Daarmee krijgen ze de bevoegdheid om namens de politie het verkeer of het veilig oversteken te regelen.Tip Woont u in de buurt van een school en wilt u een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in uw wijk meldt u zich dan bij de school. U zult met open armen ontvangen worden!

Tip: Een aanwijzing van een verkeersregelaar of een stopteken van een verkeersbrigadier moet u dan ook opvolgen. Doet u dat niet dan pleegt u een strafbaar feit, waarvoor u een bekeuring kunt krijgen.

Zebrapad, hoe doe je dat?

‘Altijd oversteken bij het zebrapad hoor. Want daar heb je voorrang. Maar kijk uit: veel auto’s rijden gewoon door.’ Dat is ongeveer de boodschap die we aan onze kinderen geven. Voor kinderen is zo’n tegenstrijdig advies lastig te hanteren. Tegelijk is het een goede kennismaking met de realiteit in het verkeer: ‘We hebben verkeersregels, maar…’.

Deelnemen aan het verkeer betekent: laten zien wat je van plan bent én rekening houden met anderen. Zo gaat het ook bij het oversteken van een zebrapad. Leer uw kinderen dat zij duidelijk laten zien dat ze willen oversteken: je kijkt naderende bestuurders aan en let op wat ze doen. Pas als ze stoppen, loop je naar de overkant. En je steekt je hand even op: ‘Bedankt!’.

Zebrapaden – hoe zit dat ook al weer?

Daarom is het voor u als ouder goed om nog eens deze twee bijzondere verkeersregels door te nemen die gelden bij zebrapaden:Bestuurders (ook fietsers) die het zebrapad naderen, moeten voorrang verlenen aan voetgangers die op het punt staan om over te steken of al aan het oversteken zijn.Auto’s mogen niet stilstaan op het zebrapad en ook niet binnen 5 meter voor of voorbij deze oversteekplaats.

Ga vaak met uw kind het verkeer in, te voet en op de fiets. Zoek een rustige route uit en ga die samen oefenen. Eerst doet u alles voor en legt u uit wat uw kind moet doen. Daarna geeft u uw kind de gidsrol. Uw kind legt dan aan u uit wat het moet doen – en doet het vervolgens zelf. Herhaal alles zo vaak als nodig is. Want het verkeer is steeds anders en uw kind moet veel verschillende situaties meemaken om zich goed te leren redden. Langzamerhand laat u uw kind steeds meer zelf doen en verder vooruit lopen of fietsen. Tot de dag dat u er allebei vertrouwen in heeft en u uw kind uitzwaait: ‘Fijne dag. Doe je voorzichtig?’

Sharing is caring