• Bepaal samen welke route uw kind het beste kan nemen. Dat hoeft niet per se de kortste route te zijn. Het kan een andere route zijn dan u zelf zou nemen. 
  • Realiseer u dat kinderen domeinspecifiek leren. Wat ze bij het ene kruispunt leren, zullen ze niet automatisch kunnen toepassen bij een ander kruispunt.
  • Neem uw kind pas mee het verkeer in als het de fiets voldoende onder controle heeft en inzicht heeft in de belangrijkste verkeersregels.


Stap 1
Fiets de route. Rijd zo mogelijk naast elkaar, met uw kind aan de kant van de stoep. Stop onderweg bij alle lastige punten, bespreek de verkeerssituaties en vertel wat je moet doen. Waar moet je fietsen? Uit welke richting komen er auto’s? Wie mag er eerst? Waar moet je je hand uitsteken? Welke verkeersregels moet je toepassen? Wat betekenen de verkeersborden?

Herhaal dit een paar keer. Leg bij elke kruising uit wat uw kind moet doen en waar het op moet letten. Bespreek vooraf waar jullie gaan stoppen om een situatie door te nemen.

Stap 2
Laat uw kind nu voorop fietsen. Voor elke kruising stopt u en laat u uw kind zelf vertellen wat het moet doen. Daarna mag uw kind dit zelf uitvoeren en op een afgesproken plek op u wachten. Hierna bespreekt u wat goed ging en waar uw kind nog op moet letten.

Stap 2 kunt u zo vaak herhalen als u wilt. Belangrijk is dat het kind veel ervaring opdoet met verschillende verkeerssituaties. Daar leert het veel van. Blijf ook oefenen met de verkeersregels.

Stap 3
Bespreek de route vooraf met uw kind en laat het vervolgens de hele route zelfstandig fietsen. U rijdt er achter, maar u zegt niets. Na afloop bespreekt u de route. Benadruk wat goed ging, bespreek wat beter kan. Herhaal deze stap. Als het goed gaat, kunt u steeds iets meer afstand nemen. U kunt zelf inschatten wanneer uw kind toe is aan stap 4.

Stap 4
Uw kind is klaar om de route zelfstandig te rijden. Rijd af en toe mee - voor de gezelligheid en om te kijken of alles nog steeds goed gaat. Fiets na een vakantieperiode ook weer een keer mee, zodat uw kind kan wennen.

Sharing is caring