De nieuwe website is beter bruikbaar voor de verschillende doelgroepen. Zo krijgen scholen een beter beeld van alle mogelijkheden die SCHOOL op SEEF biedt. Ook kunnen ze eenvoudiger hun eigen activiteiten plannen en het SCHOOL op SEEF-label of verlenging daarvan aanvragen. Gemeenten en regio’s zien in één oogopslag welke scholen actief zijn en ouders zijn via de nieuwe website beter bereikbaar. “Het is ontzettend belangrijk om al op jonge leeftijd kinderen bewust te maken van veilig verkeersgedrag,” vindt gedeputeerde Vermeulen. “En hun ouders natuurlijk, alles begint bij goed voorbeeldgedrag. Ik ben er dan ook trots op dat al zoveel scholen in Zuid-Holland succesvol gebruik maken van SCHOOL op SEEF en hoop dat de nieuwe website door nog meer scholen, ouders en kinderen gebruikt gaat worden.” Peter Meij vult aan: “Hoe steek je veilig een straat over? Wat zijn de spelregels in het verkeer? Hoe ben je zichtbaar in het verkeer? Veilig verkeer krijg je niet cadeau. Dat vraagt iets van scholen, ouders en gemeenten. Deze vernieuwde website versterkt het verkeersonderwijs en helpt ouders hun kinderen verkeersvaardig te maken.”

Nieuwe vormgeving
De frisse en moderne uitstraling van de nieuwe website valt meteen op. Met behoud van de huisstijlkleuren en het zebra-logo sluit de vormgeving nu aan op ‘Maak een punt van nul’. Zo is meteen duidelijk dat SCHOOL op SEEF daarbij hoort.Lesmateriaal
De lessen zijn opnieuw geordend en samengevoegd in lespakketten, zodat de samenhang tussen de leermiddelen duidelijk wordt. De lessen en plattegronden van Verkeerskunsten, de praktische methode voor verkeerseducatie, zijn nu ook toegankelijk voor scholen met een inlogcode. Ouders en leerkrachten kunnen losse materialen en lespakketten filteren met de zoekterm “voor thuis”. Zo vinden ze alle onderdelen gericht op ouders, zoals de ouder-tipkalender.

MijnSEEF
Het labelonderdeel van de website, MijnSEEF, is vereenvoudigd. Dat heeft voordelen voor meerdere partijen. Scholen kunnen nu gemakkelijk laten zien wat ze aan verkeersveiligheid en -educatie doen. Ze hoeven niet meer tweemaal dezelfde gegevens in te vullen voor monitoring en labelaanvraag. Gemeenten kunnen bovendien beter volgen hoe scholen ervoor staan. En ook voor de commissieleden die labelaanvragen beoordelen wordt het werk overzichtelijker.

Labelcriteria
De criteria voor het verkeersveiligheidslabel zijn opnieuw bepaald. In de nieuwe situatie beslaan ze drie hoofdonderwerpen: planmatige organisatie, ouderbetrokkenheid en verkeersonderwijs, en schoolomgeving en schoolthuisroutes. Om voor het label in aanmerking te komen moet een school voortaan praktische verkeerseducatie aanbieden in alle groepen.

Samen ontwikkeld
ROV Zuid-Holland vernieuwde de website samen met gebruikers uit de regio’s. Projectleider Wiesje Hofstede vertelt: “We hebben projectleiders gedragsbeïnvloeding en verkeersleerkrachten gevraagd naar hun gebruikservaringen en wensen. Een aantal van hen werkte actief mee aan de nieuwe website, bijvoorbeeld door de lespakketten samen te stellen. Ook hielpen veel beoogde gebruikers ons om de nieuwe website te testen.”

Sharing is caring