Materiaal, zoals de lesbrieven, mp3-bestanden en oefeningen voor in de klas of op het schoolplein, hoef je niet meer te downloaden. Zo wordt het voorbereiden van een SCHOOL op SEEF-les nog makkelijker. Werk je voor een les samen met verkeersouders, stuur het materiaal dan op via de mail of print het uit. Dat gaat heel makkelijk met de ‘deel’- of ‘print’-knop. Ook is er een aantal instructievideo’s van Verkeerskunsten aangepast, deze vind je bij de lesbrieven en plattegronden.


De praktijklessen van SCHOOL op SEEF, de Verkeerskunsten, zijn gebundeld in pakketten. Deze en andere lespakketten zijn al te vinden op de website. De lesmaterialen in deze pakketten zijn onderverdeeld in de categorieën voorbereiding, uitvoering en afronding. Dat maakt het veel makkelijker om je les met SCHOOL op SEEF vooraf goed uit te stippelen, en om de les te geven! 


Sharing is caring