Parallel aan de introductielessen fietsvaardigheid op de pilotscholen, is op het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) een studiedag georganiseerd voor studenten en docenten van IPA Movecion Y Salud (lerarenopleiding). Minister van onderwijs Dhr. Lampe gaf tijdens deze bijeenkomst aan waarom hij het belangrijk vindt dat basisscholen aan de slag gaan met praktische verkeerseducatie. Suzan van der Sluis van de gemeente Den Haag en George van Hurck, de ontwikkelaar van Veilig Leren Fietsen, verzorgden aansluitend twee workshops. De eerste workshop bestond uit een presentatie over de wijze waarop Veilig Leren Fietsen in Den Haag is georganiseerd. De tweede workshop bestond uit een fietsvaardigheidsparcours waar deelnemers kennis maakten met verschillende oefeningen uit de leerlijn Verkeerskunsten van School op Seef. 


De pilot Veilig Leren Fietsen op Aruba is positief ontvangen door alle betrokkenen. Daar het project ook in het aankomend schooljaar doorgaan.

Sharing is caring