IKC De Brink in Zwijndrecht heeft het eerste label behaald met 30 punten. De school is sinds 2022 een fusieschool tussen Kindcentrum De Kim en Kindcentrum De Brug. De school zal in 2025 een nieuwbouwlocatie betrekken. De school is erg enthousiast over SCHOOL op SEEF, draagt dit ook uit en heeft de lessen goed geborgd. Omdat de school het eerste label heeft behaald, krijgen alle leerlingen een bronzen 'Ik ben SEEF' medaille'.

OBS Wethouder Brederodeschool in Rijswijk heeft voor de derde keer het label behaald met 30 punten. De schoolomgeving heeft veel aandacht vanwege de trambaan die naast de school loopt. De school zorgt dan ook voor voldoende praktische oefeningen om de leerlingen zo veilig mogelijk te laten oversteken. 

De School met de Bijbel Eben Haëzer in Nieuwpoort heeft het vierde label behaald met 29 punten. De school heeft een enthousiast verkeersteam en het aanbod in verkeersactiviteiten is divers. Ook de schoolomgeving heeft de aandacht daar waar het nodig is.

Chr. Basisschool De Regenboog in Reeuwijk heeft tenslotte het vierde label behaald met maar liefst 30 punten. De school is erg betrokken bij de lessen en de schoolomgeving. De verkeersleerkracht geeft jaarlijks nog een praktische verkeersles in elke groep.

ROV Zuid-Holland en de labelcommissie feliciteren de scholen met het behalen van deze mooie resultaten!

Sharing is caring