De labelcommissie is op 21 april 2021 digitaal bijeen geweest en heeft de labelaanvragen van 6 scholen besproken. Alle 6 scholen hebben opnieuw het label behaald waarvan de Daltonschool Klaverweide uit Noordwijk zelfs 3 tienen heeft gescoord! Wij feliciteren deze school van harte met het label evenals CBS De Weerklank uit Westmaas, de CBS Wakersduin uit Noordwijk ZH, de Ds. J Polyanderschool, ds. J. Bogermanschool en LOVK Het Zwanejong uit Dordrecht die allen met een prachtige score van twee 10-en en een 9 opnieuw het label hebben gehaald. De labelcommissie sprak nog expliciet haar waardering en complimenten uit voor de verkeerseducatie op LOVK Het Zwanejong. Ondanks de zeer beperkte aanwezigheid van de leerlingen lukt het toch om hen voldoende praktijklessen mee te geven. 

Sharing is caring