1. Basisschool Müllerpier in Rotterdam heeft voor de eerste keer het label behaald. De school is erg betrokken bij de schoolomgeving en zet zich in om dit zo goed mogelijk in goede banen te leiden voor de leerlingen. De school staat op een druk punt nabij de Maastunnel. Er is dan ook regelmatig overleg met de gemeente. 

2. Ds. Johannes Bogermanschool te Dordrecht heeft voor de derde keer het label behaald. De school trekt hierin samen op met Ds. Johannes Polyanderschool. Vanuit beide teams is er een verkeersteam samengesteld met schoolcontactpersonen en verkeersouders. Ook de verkeersleerkracht is betrokken bij de scholen. De school ervaart goede medewerking van leerkrachten en ouders en tevens worden er junior verkeerswachten (oudere leerlingen) ingezet ter ondersteuning van de praktische lessen en een fietsverlichtingsactie. 

3. WSKO Basisschool De Aventurijn te Maasdijk heeft ook voor de derde keer het label behaald. De school heeft een enthousiast verkeersteam bestaande uit een schoolcontactpersoon en verkeersouders. Ook onder leerkrachten wordt SCHOOL op SEEF gedragen. Er is goed contact met de gemeente over de schoolomgeving.

4. Katholieke basisschool Geert Groote te Dordrecht heeft een vierde label behaald. De school heeft een enthousiast verkeersteam met een goede vertegenwoordiging vanuit school en de verkeersleerkracht. School geeft aan verkeersonderwijs belangrijk te vinden en wil bewustwording creëren bij leerlingen met betrekking tot verkeer en de vaardigheden van leerlingen vergroten. Belangrijk hierbij, geven ze aan, is het dat zij leerlingen vertrouwen geven en dat leerlingen vertrouwen krijgen in zichzelf. 

5. LOVK Het Zwanejong in Dordrecht heeft een vierde label behaald. Gezien het bijzondere karakter van de school, onderwijs aan varende kinderen t/m 7 jaar, complimenteert de labelcommissie de school met haar inventieve aanpak. De frequentie van de praktische verkeerslessen is hoog omdat school zich ervan bewust is dat varende kinderen minder ervaring in het verkeer opdoen. School levert graag een bijdrage aan de stapsgewijze ontwikkeling van de leerlingen tot veilige, zelfstandige en verantwoordelijke verkeersdeelnemers.    

6. Daltonschool Klaverweide in Noordwijk heeft het vierde label behaald. In de bovenbouw wordt veel gefietst. De schoolomgeving heeft ook de aandacht en er wordt naar de gemeente aangegeven wat wenselijk is. Dit heeft o.a. al geresulteerd in een gewijzigde voorrang op de rotondes. 

7. Ds. Johannes Polyanderschool te Dordrecht heeft voor de vijfde keer het label behaald. De school trekt samen op met Ds. Johannes Bogermanschool. Vanuit beide teams is er een verkeersteam samengesteld met schoolcontactpersonen en verkeersouders. Ook de verkeersleerkracht is betrokken bij de scholen.  Er is een uitgebreide meerjarenplanning en gezamenlijk wordt de jaarplanning opgesteld. De school ervaart goede medewerking van leerkrachten en ouders en tevens worden er junior verkeerswachten (oudere leerlingen) ingezet ter ondersteuning van de praktische lessen en een fietsverlichtingsactie.

ROV Zuid-Holland en de labelcommissie feliciteren de scholen met deze prachtige resultaten!

 

Sharing is caring