Reglement SCHOOL OP SEEF Verkeersveiligheidslabel ROV Zuid-Holland - Bijlage 1

Bezwaarschrift artikel 6.5 lid 1 van Awb

BEdnPcD52eVRLQZtDs74Nd72le3rbAb4uoxWvf0c.jpg


Artikel 6:5


1. Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;

d. de gronden van het bezwaar of beroep.


2. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.


3. Indien het bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Sharing is caring