Reglement SCHOOL OP SEEF Verkeersveiligheidslabel ROV Zuid-Holland - Bijlage 3

Procedure wijzigingen vastgesteld door labelcommissie (2015-2019)

5sLVdJ3SM2Vsf0EVgrZwK4v9FGof3I3VDypkTfuV.jpg


  1. Er mogen punten worden toegekend aan scholen waar een bepaalde problematiek niet aanwezig is. Voorbeeld: haal- en brenggedrag is niet van toepassing of de omgeving is optimaal ingericht.

  2. Een theoretische methode mag maximaal 8 jaar oud zijn. Scholen die met een oudere methode werken, dienen aan te tonen dat zij er voor zorgen dat de lessen actueel zijn. (bijv. met een overzicht van de laatste verkeersregels op kind niveau).

  3. Een fietstocht naar het VO kan ook punten krijgen met een alternatieve route waarbij volop aandacht is voor het gezamenlijk fietsen en knelpunten die men kan verwachten op de route naar het VO.

  4. Voor extra activiteiten kan de school twee punten verdienen. Voorbeelden hiervan zijn de Schoolbrengweek of deelname aan Streetwise, etc.

  5. Een educatieve fietsroute is geen knelpuntenles maar kan wel knelpunten bevatten die uit een schoolthuisroute naar voren zijn gekomen. Een educatieve wandelroute en een educatieve fietsroute dienen verschillende oefeningen te bevatten en moeten tijdens de route met kleine groepjes of individueel geoefend te worden. Dit dient te geschieden met uitleg van bijbehorende verkeersregels.

  6. Een praktische les dient of in het schoolgymlokaal of buiten op het schoolplein of in de wijk plaats te vinden en heeft tenminste 2 activiteiten.

  7. Een fusieschool wordt behandeld als nieuwe school en krijgt daarom opnieuw het eerste labelbordje. De eerdere labels van de fusiescholen komen dan te vervallen.

  8. Een praktisch verkeersexamen is onder de oude labeleisen geen praktische les. Met de herijking (bijlage 2) telt het oefenen van het praktisch verkeersexamen mee als een praktische les omdat na de herijking in 8 groepen praktische les moet worden gegeven.

Sharing is caring