Reglement SCHOOL OP SEEF Verkeersveiligheidslabel ROV Zuid-Holland - Bijlage 3

Afbeelding golf bovenkant pagina

Procedure wijzigingen vastgesteld door labelcommissie (2015-2019)


  1. Er mogen punten worden toegekend aan scholen waar een bepaalde problematiek niet aanwezig is. Voorbeeld: haal- en brenggedrag is niet van toepassing of de omgeving is optimaal ingericht en een reden voor een veilige schoolthuisroute ontbreekt daardoor.

  2. Een theoretische methode mag maximaal 8 jaar oud zijn. Scholen die met een oudere methode werken, dienen aan te tonen dat zij er voor zorgen dat de lessen actueel zijn. (bijv. met een overzicht van de laatste verkeersregels op kind niveau).

  3. Een fietstocht naar het VO kan ook punten krijgen met een alternatieve route waarbij volop aandacht is voor het gezamenlijk fietsen en knelpunten die men kan verwachten op de route naar het VO.

  4. De extra activiteiten leveren alleen twee punten op als er tenminste een DODEHOEK les gegeven wordt of indien er heel veel andere zwaarwegende extra activiteiten zijn. Bij de herijking is deze uit elkaar gehaald en leveren per onderdeel 1 punt op.

  5. Een educatieve fietsroute is geen knelpuntenles. Een educatieve wandelroute en een educatieve fietsroute dienen verschillende oefeningen te bevatten en moeten tijdens de route met kleine groepjes of individueel geoefend te worden. Dit dient te geschieden met uitleg van bijbehorende verkeersregels.

  6. Een praktische les dient of in het schoolgymlokaal of buiten op het schoolplein of in de wijk plaats te vinden en heeft tenminste 2 activiteiten.

  7. Een fusieschool wordt behandeld als nieuwe school en krijgt daarom opnieuw het bordje.

  8. Een praktisch verkeersexamen is onder de oude labeleisen geen praktische les. Met de herijking (bijlage 2) telt het oefenen van het praktisch verkeersexamen mee als een praktische les omdat na de herijking in 8 groepen praktische les moet worden gegeven.

Sharing is caring