Andere projecten

De veilige zelfstandige mobiliteit van leerlingen staat of valt met een veilige schoolomgeving in de ruime zin van het woord: we rekenen hier ook de schoolthuisroutes onder. Scholen, gemeenten en ouders kunnen er samen aan bijdragen, dat die omgeving zo veilig mogelijk wordt.

Er is een aantal middelen voorhanden waarmee u direct met dit onderwerp aan de slag kunt. Naast de Stappenaanpak SCHOOL op SEEF en de verkeerskalender zijn dat bijvoorbeeld:

Leer in het Verkeer

Dit lespakket, waarin Dick Bruna's Nijntje de hoofdrol speelt, bevat allerlei middelen om projectmatig en op een integrale manier (lessen en materialen voor de schoolomgeving) aan de slag te gaan.

Verkeersslang

Dit project richt zich op veilige en milieubewuste mobiliteit naar en van school. Gedurende een of twee weken verzamelen kinderen stickers die aangeven op welke wijze (lopend, fietsend of met auto) ze naar school komen. Doel is het aantal autokilometers voor schoolhuis vervoer terug te dringen. 

Kinderen Anders naar School (KANS)

In dit project werken scholen, leerlingen en ouders o.l.v. een KANScoach aan het structureel veiliger maken van de schoolomgeving door het terugdringen van de automobiliteit.

Verkeerslokaal

Met dit project kunnen scholen en leerlingen onveilige punten op de schoolroutes aangeven en een online verkeersquiz worden gemaakt met vragen en foto's van situaties op deze routes.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | Andere projecten
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | Andere projecten