Snelheidsremmende maatregelen

Hierbij kan worden gedacht aan verkeersdrempels of plateaus, verhoogd zebrapad maar ook aan wegversmallingen of asverspringingen. Een alternatief voor dergelijke fysieke snelheidsremmers is het benadrukken van de schoolomgeving. Zie hiervoor...

Ook voor te hard rijdende bromfietsers over het fietspad is het toepassen van snelheidsremmende maatregelen mogelijk.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Infrastructuur | Snelheidsremmende maatregelen
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Infrastructuur | Snelheidsremmende maatregelen