Shared space inrichting

In bepaalde gevallen kan een inrichting van de schoolomgeving volgens de principes van Shared Space een verbetering opleveren. Die principes gaan uit van het motto ‘Liever veiligheid met onzekerheid dan ongelukken met duidelijkheid’. [Wikipedia] Dit is in feite de essentie van Shared Space. Door het weghalen van aanwijzingen voor de automobilist wordt het straatbeeld onoverzichtelijker en neemt hierdoor de subjectieve veiligheid af. Doordat de subjectieve veiligheid afneemt zal een weggebruiker alerter en voorzichtiger rijgedrag vertonen, waardoor de objectieve veiligheid juist toeneemt.

Met het toepassen van Shared Space in schoolomgevingen moet voorzichtig worden omgegaan. Dit geldt ook andersom: Als er bij een school nu een shared space achtige situatie is waarbij de diverse verkeerssoorten van dezelfde ruimte gebruik maken, kan het indelen in een afzonderlijk trottoir, fietspad en rijbaan resulteren in hogere snelheden.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Infrastructuur | Shared space inrichting
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Infrastructuur | Shared space inrichting