Educatie over specifieke problemen in de schoolomgeving en op de schoolroute

Niet alle knelpunten in de schoolomgeving en op de schoolroutes kunnen worden opgelost. Het is goed om ook door middel van communicatie met de leerlingen en de ouders aandacht te hebben voor de knelpunten. Of juist voor de aangepaste situatie. Dit kan door middel van de nieuwsbrief of schoolkrant maar ook bijvoorbeeld door een presentatie op een ouderavond. Verder kunnen de theoretische en praktische verkeerslessen worden afgestemd op de specifieke knelpunten in de schoolomgeving.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Educatie | Educatie over specifieke problemen in de schoolomgeving en op de schoolroute
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Educatie | Educatie over specifieke problemen in de schoolomgeving en op de schoolroute