Ouderavond

Tijdens een ouderavond kunnen aan de orde komen:

  • activiteiten van de school op het gebied van verkeersveiligheid (praktische en theoretische lessen en overige activiteiten)
  • afspraken met de ouders over halen en brengen, parkeerafspraken, etc.
  • de rol van de ouders als verkeersouders of hulpouders
  • de rol van de ouders als opvoeders m.b.t. verkeer

Dit kan middels een afzonderlijke avond over Verkeer of als onderdeel van een algemene ouderavond.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Educatie | Ouderavond