Stimulering / advisering opvoedtaak ouders

Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school, maar juist ook van de ouders. Wel kan de school ouders adviseren over de rol die zij daarin hebben. De school kan informatie verstrekken over de effecten van het eigen verkeersgedrag van de ouders. Ouders hebben hier een voorbeeldrol.

Er bestaan bijvoorbeeld ook bordjes bij de verkeerslichten die de volwassenen wijzen op het voorbeeldgedrag (dus niet bij rood oversteken).

Ook kan de school oefentips aan de ouders geven zodat zij thuis met de kinderen kunnen oefenen.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Communicatie naar ouders | Stimulering / advisering opvoedtaak ouders
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Communicatie naar ouders | Stimulering / advisering opvoedtaak ouders