Transcriptie video Verkeerskunsten

Bekijk de video op de pagina Over SCHOOL op SEEF

Beelden wisselen elkaar af. Een introductie met het logo van SCHOOL op SEEF. Kinderen die fietsen op een schoolplein. Presentatrice Lois Hilt die vertelt over Verkeerskunsten. Beelden van het lesmateriaal en de lestmaterialentas. Ouders die betrokken zijn bij Verkeerskunsten. Beelden van de website met voorbeeld hoe de lesmaterialen te vinden zijn. Einde met een logo van SCHOOL op SEEF en het logo van ROV-Zuid Holland maakt een punt van nul.nl

In de video vertelt presentatrice Lois Hilt:

In Zuid-Holland werken we samen met alle partners aan het programma SCHOOL op SEEF.

Dit is een integrale aanpak voor een verkeersveilige schoolomgeving en docenten spelen daarin een grote rol, zodat kinderen weer veilig op pad kunnen gaan.

Voor de groepen één tot en met acht zijn er lessen ontwikkeld zodat kinderen uiteindelijk veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.

Deze lessen vormen slechts de basis, maar door veel te oefenen met bijvoorbeeld ouders kunnen ze meer ervaring opdoen en dat is heel belangrijk.

In deze lessen staat praktijk en ook theorie centraal. De school oefent met de kinderen theorie en dus ook praktijk en communiceert met de ouders over de verkeerslessen en de schoolomgeving.

De deelname van de ouders heeft een belangrijke rol binnen dit traject. Daarom is het belangrijk om de ouders enthousiast te maken en ze te betrekken tijdens de lessen.

Voor het geven van deze lessen hebben wij een lesmaterialentas ontwikkeld. In deze tas kan je informatie vinden over hoe jij het beste lessen kan geven en voorbereiden.

Via de website heb je beschikking tot verschillende lesmaterialen. Hierin vind je ook hoe ze zijn opgebouwd en hoe jij ze het best kan uitvoeren.

Ben je nou benieuwd naar andere lespakketten? Kijk dan op schoolopseef.nl.

Sharing is caring