Verkeerskunsten groep 7 en 8 - fietskunsten in het verkeer

Uitgelichte afbeelding voor lespakket Verkeerskunsten groep 7 en 8 - fietskunsten in het verkeer

We leren de leerlingen van groep 7 en 8 de laatste basisvaardigheden, zodat ze nog beter in de praktijk kunnen fietsen. Bij fietskunsten in het verkeer leert de leerling:

 • Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor
 • Fietsen op een gelijkwaardige kruising met overstekende voetgangers
 • Fietsen op een rotonde zonder fietspad
Groep
Groep 7, Groep 8
Thema's
Fietsvaardigheid, Verkeerskunsten
Uitvoering
Op school
Afbeelding golf bovenkant pagina
Stap 1. Voorbereiding

Stap 2. Uitvoering

Stap 3. Afronding

Lesbrief - Lesbrief Fietskunsten in het verkeer groep 7 en 8

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Activiteiten

 1. Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor
 2. Fietsen op een gelijkwaardige kruising met overstekende voetgangers
 3. Fietsen op een rotonde zonder fietspad*

* Deze activiteit wordt ook in groep 5 en 6 aangeboden.

Deelvaardigheden

 • Vaart minderen bij de kruising
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Voorsorteren
 • Voor de kruising naar links, naar voren en naar rechts kijken
 • Bocht fietsen
 • Voorrang geven aan verkeer dat rechtdoor gaat op dezelfde weg
 • Voorrang krijgen van afslaand verkeer
 • Voorrang geven aan verkeer van rechts
 • Voorrang krijgen van verkeer van links
 • De voetgangers bij het zebrapad voor laten gaan
 • Oversteken bij een zebrapad
 • Oversteken bij een kruising
 • Vaart minderen bij de rotonde
 • Voor de rotonde naar links kijken
 • Invoegen op de rotonde
 • Rotonde half fietsen
 • Rotonde helemaal fietsen
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Rotonde verlaten
 • Voorrang geven aan verkeer op de rotonde
 • Voorrang krijgen van verkeer dat de rotonde nadert

Instructiefilm Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Voorbereiding

 • Vraag de leerlingen met de fiets naar school te komen.
 • Vraag drie ouders/stagiaires/klassenassistentes om te helpen.
 • Verdeel de klas in drie groepen.
 • Geef de instructie aan de begeleiders.
 • Verzamel het materiaal.
 • Zet de oefeningen uit.

Benodigde tijd

 • Voorbereiding in de klas: 10 minuten
 • Instructie aan de begeleiders: 10 minuten
 • Oefeningen uitzetten: 30 minuten
 • Uitvoering: 45 minuten
 • Nabespreken: 5 minuten
 • Opruimen: 5 – 10 minuten

Werkwijze

Het thema ‘Fietskunsten in het verkeer’ bestaat voor groep 7/8 uit één les waarin het fietsen en voorrang geven/krijgen wordt geoefend. De les is onderverdeeld in drie activiteiten.

De doelen van deze les zijn:

 • activiteit 1: De leerling verleent, bij het naderen van een kruising, voorrang aan rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg wanneer de leerling afslaat. De leerling kijkt of hij voorrang krijgt van bestuurders op dezelfde weg die afslaan wanneer de leerling rechtdoor fietst.
 • activiteit 2: De leerling verleent, bij het naderen van een gelijkwaardige kruising, voorrang aan bestuurders van rechts. De leerling kijkt of hij voorrang krijgt van bestuurders van links. De leerling verleent voorrang aan voetgangers op het zebrapad.
 • activiteit 3: De leerling verleent, bij het naderen van een rotonde, voorrang aan verkeer dat op de rotonde rijdt. De leerling kijkt of hij voorrang krijgt wanneer hij op de rotonde fietst. De leerling kijkt over de rechterschouder en steekt de rechterhand uit wanneer hij de rotonde verlaat.

Bij de pleinles zet u de drie oefeningen van tevoren uit. De klas wordt verdeeld in drie groepen en na elke 10 tot 15 minuten wordt er van oefening gewisseld. De begeleiders blijven bij de oefening staan, hierdoor hoeft de instructie maar één keer aan de begeleiders gegeven te worden.

Instructiefilm Hulpdiensten in het verkeer

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm Mono fietsen

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm De dode hoek van vrachtwagens

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Delen

Plattegrond - Fietskunsten in het verkeer, activiteit 1 Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling verleent, bij het naderen van een kruising, voorrang aan rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg wanneer de leerling afslaat. De leerling kijkt of hij voorrang krijgt van bestuurders op dezelfde weg die afslaan wanneer de leerling rechtdoor fietst.

Deelvaardigheden

 • Vaart minderen bij de kruising
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Voorsorteren
 • Voor de kruising naar links, naar voren en naar rechts kijken
 • Bocht fietsen
 • Voorrang geven aan verkeer dat rechtdoor gaat op dezelfde weg
 • Voorrang krijgen van afslaand verkeer

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 20 blauwe markeerbollen
 • 2 witte markeerbollen
 • 2 pylonen
 • Staander
 • Verkeersbord stop (B07)

Plattegrond Activiteit 1 Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor

Download

Oefening

Laat twee leerlingen rondjes fietsen om de pylonen A en B als rechtdoorgaand verkeer op de kruising. Zij letten goed op of zij voorrang krijgen van het verkeer dat afslaat op de kruising. De overige leerlingen:

 • stappen op bij het startpunt
 • kijken bij de witte markeerbollen over de linkerschouder achterom
 • steken de linkerhand uit
 • geven achteropkomend verkeer dat rechtdoor gaat voorrang
 • fietsen met beide handen aan het stuur naar het voorsorteervak
 • blijven rechts in het voorsorteervak
 • minderen vaart bij de kruising
 • kijken naar links, naar voren en naar rechts
 • steken de linkerhand uit
 • geven tegemoetkomend verkeer dat rechtdoor gaat voorrang
 • maken met beide handen aan het stuur een ruime bocht naar links
 • fietsen om de markeerbollen heen
 • remmen bij de stopstreep
 • stappen af en lopen met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluiten aan in de rij.

Aandachtspunten

 • De volgende leerling start als de leerling voor hem de bocht naar links gemaakt heeft.
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.

Differentiatie

 • Laat drie of meer leerlingen als rechtdoorgaand verkeer om de pylonen fietsen.

Instructiefilm Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Delen

Plattegrond - Fietskunsten in het verkeer, activiteit 2 Fietsen op een gelijkwaardige kruising met overstekendevoetgangers

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling verleent, bij het naderen van een gelijkwaardige kruising, voorrang aan bestuurders van rechts. De leerling kijkt of hij voorrang krijgt van bestuurders van links. De leerling verleent voorrang aan voetgangers op het zebrapad.

Deelvaardigheden

 • Vaart minderen bij de kruising
 • Voor de kruising naar links, naar voren en naar rechts kijken
 • Voorrang geven aan verkeer van rechts
 • Voorrang krijgen van verkeer van links
 • De voetgangers bij het zebrapad voor laten gaan
 • Oversteken bij een zebrapad
 • Oversteken bij een kruising

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 20 rode markeerbollen
 • 4 witte markeerbollen
 • 7 pylonen
 • 3 staanders
 • 2 verkeersborden voetgangersoversteekplaats (L02)
 • Verkeersbord stop (B07)
 • 2 zebrapaden

Plattegrond Activiteit 2 Fietsen op een gelijkwaardige kruising met overstekendevoetgangers

Download

Oefening

Laat één van de leerlingen rondjes fietsen om de pylonen A en B. Hij geeft op de kruising voorrang aan verkeer van rechts en kijkt of hij voorrang krijgt van verkeer van links. Ook laat hij de voetgangers, die bij het zebrapad willen oversteken, voorgaan. Twee andere leerlingen zijn voetgangers. Zij starten bij pylon C en steken bij de zebrapaden en de pylonen over. De ene leerling loopt met de klok mee, de andere leerling loopt tegen de klok in. Let op: alleen bij het zebrapad mogen de voetgangers voorgaan.

De overige leerlingen:

 • stappen op bij het startpunt
 • minderen vaart bij de kruising
 • kijken naar links, naar voren en naar rechts
 • geven voorrang aan verkeer van rechts
 • krijgen voorrang van verkeer van links
 • steken het kruispunt over
 • laten de voetgangers, die bij het zebrapad willen oversteken, voorgaan
 • fietsen verder rechtdoor
 • kijken over de linkerschouder achterom en steken de linkerhand uit
 • fietsen om de markeerbollen heen
 • remmen bij de stopstreep
 • stappen af en lopen met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluiten aan in de rij.

Aandachtspunten

 • De volgende leerling start als de leerling voor hem de bocht naar links gemaakt heeft.
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.

Differentiatie

 • Laat in plaats van één leerling, twee leerlingen rondjes fietsen om de pylonen.
Delen

Plattegrond - Fietskunsten in het verkeer, activiteit 3 Fietsen op een rotonde zonder fietspad

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling verleent, bij het naderen van een rotonde, voorrang aan verkeer dat op de rotonde rijdt. De leerling kijkt of hij voorrang krijgt wanneer hij op de rotonde fietst. De leerling kijkt over de rechterschouder en steekt de rechterhand uit wanneer hij de rotonde verlaat.

Deelvaardigheden

 • Vaart minderen bij de rotonde
 • Voor de rotonde naar links kijken
 • Invoegen op de rotonde
 • Rotonde half fietsen
 • Rotonde helemaal fietsen
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Rotonde verlaten
 • Voorrang geven aan verkeer op de rotonde
 • Voorrang krijgen van verkeer dat de rotonde nadert

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 20 gele markeerbollen
 • 16 witte markeerbollen
 • 4 pylonen
 • 8 staanders
 • 4 verkeersborden voorrang verlenen (B06)
 • 4 verkeersborden rotonde (D01)
 • Touwen (van 2 en 5 meter) om cirkels uit te zetten

Plattegrond Activiteit 3 Fietsen op een rotonde zonder fietspad

Download

Oefening - Opdracht 1: de rotonde half f ietsen, kijken en richting aangeven

De leerlingen:

 • stappen op bij het startpunt
 • fietsen rechtdoor
 • minderen vaart bij de haaientanden
 • kijken naar links
 • fietsen de rotonde op
 • fietsen de rotonde halfrond
 • kijken over hun rechterschouder achterom
 • steken hun rechterhand uit
 • verlaten de rotonde
 • fietsen om pylon B
 • herhalen de oefening
 • remmen en stappen af bij pylon A en sluiten aan in de rij met de fiets aan de hand.

Oefening - Opdracht 2: voorrang geven aan verkeer op de rotonde

Verdeel de leerlingen over pylon A en B. Vanaf elke pylon start tegelijkertijd een leerling. De leerlingen fietsen nu de rotonde helemaal rond en geven hierbij voorrang aan verkeer op de rotonde. Ze stappen af bij de pylon waar ze gestart zijn en sluiten aan in de rij met de fiets aan de hand.

Aandachtspunten

 • Het verkeer op de rotonde heeft voorrang.
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.

Differentiatie

 • Verdeel de leerlingen over vier pylonen, in plaats van over twee pylonen.
 • Laat de leerlingen zelf bepalen wanneer ze de rotonde verlaten, zolang ze maar wel de voorrangsregels toepassen en de juiste handelingen verrichten. Als een leerling op de rotonde blijft fietsen, kan hij voor de veiligheid de linkerhand uitsteken. Hij laat daarmee duidelijk aan het overig verkeer zien wat hij doet.
Delen

Download - Certificaat: Fietskunsten in het verkeer groep 7 en 8

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Ouderbrief Fietskunsten in het verkeer groep 7 en 8

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Aanbevolen lespakketten

Thema's: Fietsvaardigheid, Openbaar vervoer, Oversteken, Schoolomgeving en routes, Verkeersgedrag, Verkeersregels
Lesgeven met SCHOOL op SEEF.
Zo werkt het!

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie