Het programma

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. SCHOOL op SEEF omvat hoogwaardig en aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak. Het programma SCHOOL op SEEF biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende facetten (educatie, infrastructuur, communicatie, etc) hieraan te werken. Ons motto is dan ook: 

"kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer".  

Het programma SCHOOL op SEEF heeft 7 doelstellingen: 

  1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht
  2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
  3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
  4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid
  5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie
  6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan
  7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur

Samenwerken

Het realiseren van de 7 doelstellingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de school zelf, maar juist ook die van de gemeente en de ouders. Lees meer...

Organisatie en materialen

Naast de bovengenoemde partijen zijn er ook andere partijen en personen betrokken bij het uitvoeren van het programma SCHOOL op SEEF, zoals de verkeersouders, verkeersleerkrachten, RPV en regio en schoolcontactpersonen. Lees meer...

Proces

De stappen die een school en een gemeente kunen nemen om aan de verkeersveiligheid op en rond de basisschool te werken zijn vaak onderdeel van een langer proces. Allereerst wordt er een besluit genomen door een school (of meerdere scholen) of gemeente om de schoolomgeving aan te pakken of met verkeerseducatieve projecten te starten. Lees meer...

Visie SCHOOL op SEEF

De visie die centraal staat binnen SCHOOL op SEEF is dat verkeersveiligheid wordt bereikt door een veilige weg én door het juiste gedrag en een veilig voertuig. Alleen bij een integrale aanpak is sprake van een optimale effectiviteit van maatregelen. Lees meer...

U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF | Het programma
U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF | Het programma