ROV-ZH College Tour met Divera Twisk

Gepassioneerde verhalen over het eigen werk, boeiende discussies over belang en opzet van effectmetingen en een gedeelde overtuiging dat ouders een cruciale rol spelen. Dat was de rode draad tijdens de door ROV-ZH georganiseerde College Tour voor de SCHOOL op SEEF verkeersleerkrachten op maandag 19 januari in het Provinciehuis. Met een bijzondere gast: Divera Twisk.

 20150119 162825 1 

Tijdens de kennismakingsronde werd al duidelijk hoe sterk ieders betrokkenheid bij het onderwerp "veiligheid van kinderen en jongeren" is: de verkeersleerkrachten in hun verhalen over hun dagelijkse werk:  de uitvoering van de praktijklessen in de opeenvolgende leerjaren, de coaching van leerkrachten en de communicatie met de ouders, Divera in haar toelichting op haar nauwkeurige zoektocht naar wat een effectief educatieprogramma kenmerkt.

Opzet van het onderzoek

Voor haar onderzoek heeft Divera de effecten van zes projecten geanalyseerd. Ze heeft daarbij gebruik gemaakt van observaties bij opdrachten "aan een tafel" (leerlingen moesten voor en na het volgen van een dode hoek project aan de hand op een bord laten zien wat de veilige positie van een fietser is t.o.v. een vrachtwagen) en van vragenlijsten. Weliswaar is geen van deze onderzoeken in de randstad uitgevoerd, maar er is geen reden om aan te nemen, dat de resultaten daar anders zouden zijn, aldus Divera.

20150119 162835

Bevindingen

Brugklassers zijn veel vaker slachtoffer van een verkeersongeval dan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Divera heeft geen aanwijzigen gevonden, dat "trhill-seeking" bij jongeren de belangrijkste oorzaak is van ongevallen, hoewel dat steeds is aangenomen. Gebrek aan ervaring en verkeersinzicht lijkt een veel grotere rol te spelen. Soms kunnen leerlingen na bepaalde projecten de algemene theorie wel reproduceren. Anders wordt het als hen wordt gevraagd wat een veilig gedragspatroon is in de betreffende situaties.

Divera brak ook tijdens deze College Tour weer een lans voor een veel sterkere inzet van de ouders. De school kan in de beperkte beschikbare tijd weliswaar een aanzet geven, maar nooit realiseren wat het hardst nodig is: oefenen oefenen en nog eens oefenen. Automatiseren is een sleutelwoord. "Kilometers maken" noemde een van de verkeersleerkrachten dit treffend. En dat start al op de basisschool! Een verkeersleerkracht vertelde hoe verbaasd ouders in haar praktijk vaak zijn over de (beperkte) vaardigheden van de kinderen; ze hebben daar vaak een rooskleurig beeld van. Ook kennen ouders de verkeersregels vaak niet of onvoldoende.

20150119 164343

Hoe dan wel?

Uiteraard is er geen pasklare oplossing of compleet kader voorhanden. Er zijn wel handreikingen te geven. Bij een dode-hoek module zou een extra les al helpen, bijvoorbeeld in de vorm van een simulatie. Verder is er een aantal criteria te noemen waaraan een goed verkeerseducatieprogramma voldoet. Die criteria kun je nu al gebruiken:

* Oefenen heel belangrijk

* Automatiseren van handelingen

* Gevaarherkenning, in de zin van "Wat moet ik hier over 2- 3 - 5 seconden verwachten?"

* De inzet van ouders is heel belangrijk

20150119 164328

Vervolgonderzoek

Divera zou graag volgend jaar verder onderzoeken wat brugklassers moeilijke verkeerssituaties vinden, en hoe trainbaar ze in die situaties zijn.

Een belangrijke stap zal zijn goede eindtermen te formuleren voor de 8e groepers in het primaire onderwijs. Vervolgens kun je het meetinstrument maken en inzetten bij een goede onderzoeks- en controlegroep.  Divera zou voor dit traject graag een groep samenstellen met betrokkenen bij onder andere CROW-KpVV, DHV, beleidsmakers en ontwikkelaars. Ze heeft er goede hoop op dat juist die laatste groep ook wil meedenken, omdat het ook in het belang van de ontwikkelaars is dat hun producten effectief zijn.

 Divera raadt stellig af het programma SCHOOL op SEEF nu in een keer volledig te gaan evalueren. Het is nodig, dat er eerst een goed meetinstrument komt. Zonder dat is een evaluatie van zo'n grootschalig programma veel te riskant.

U kunt meer lezen over het onderzoek van Divera Twiks op deze site.

Een reactie vanuit CROW - KpVV staat op deze site.

Het ROV-ZH heeft binnenkort een gesprek met Divera Twisk over mogelijke stappen in Zuid-Holland.

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | ROV-ZH College Tour met Divera Twisk
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | ROV-ZH College Tour met Divera Twisk