Potje voetbal - maart

Praatplaat digibordles Potje voetbal

Leerlingen krijgen een introductie op het thema 'in de wijk' aan de hand van een verhaal. Dit kun je voorlezen of afspelen op het digitale schoolbord. Het verhaal met bijbehorende plaat geeft aanleiding voor een gesprek met leerlingen over het verkeer in hun eigen straat en opletten in drukke straten. Vervolgens kun je verkeersbegrippen benoemen met de begrippenwolk en verdiepingsvragen stellen. Als afsluiter vind je allerlei spellen, video's en liedjes op de vertelplaat.

Groep
Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4
Thema's
Oversteken, Verkeerskalender
Uitvoering
Op school, Voor thuis
Afbeelding golf bovenkant pagina

Geselecteerd lesmateriaal

Stap 1. Voorbereiding

Stap 2. Uitvoering

Stap 3. Afronding

Lesbrief - Lesbrief: Potje voetbal

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Oversteken
Verkeerskalender
Op school

Begrippen:

bal, fiets, stoep, grasveld, auto, voetganger, drempel, verkeersbord, huis, boom

In de klas

  • Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het digitale schoolbord.
  • Bespreek na. Hoe druk is het in jouw straat? Waar moet je dan op letten? Wie mag er al alleen naar school of naar de winkels?
  • Bekijk de plaat met de leerlingen. Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de begrippenwolk en stel  verdiepingsvragen. Wie rijden of lopen er nog meer? Waar mag je parkeren? Wat zien jullie nog meer op de plaat?
  • Klik in de digitale versie van de verkeerskalender­plaat op spellen, video’s en liedjes en ontdek samen met de leerlingen de verschillende interac­tieve elementen op de plaat.

Praktijkoefening

In een drukke straat moet je soms oversteken tussen  geparkeerde auto’s. Dit is gevaarlijk, want zo’n auto kan plotseling gaan rijden en de kinderen hebben slecht zicht op de weg. Hier oversteken doe je pas,
als het echt niet anders kan!

Markeer met stoepkrijt de stoeprand. Plaats twee grote objecten (bijvoorbeeld vuilcontainers)  waartussen de leerlingen kunnen oversteken. De leerlingen:

  • Lopen naar het startpunt en stoppen vóór de stoeprand.
  • Kijken of er iemand achter het stuur van de auto’s zit.
  • Lopen tussen de auto’s tot de denkbeeldige kijklijn en kijken ‘om het hoekje’.
  • Steken op de juiste manier over.

Instructievideo Oversteken tussen geparkeerde auto's

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Verhaal Potje voetbal

Menno en Joshua zitten samen op voetbal. Bijna elke dag spelen de jongens wel een poosje met de bal. Om te trainen natuurlijk. Zodat ze op zaterdag, op de dag van de wedstrijd, altijd extra goed zijn. Vandaag doet Tariq ook mee. Hij zit niet in het team van Tariq en Menno, maar hij kan het ook best goed. De stoep voor de huizen is lekker breed. Soms gebruiken de jongens de stammen van bomen als doelpalen. Maar vandaag oefenen ze hun voetbal­techniek. Zo noemt de trainer het altijd.

‘Tok, tok, tok,’ doet de bal nu op de voet van Tariq. Hij kan de bal enorm lang in de lucht houden. Menno en Joshua kijken er met bewondering naar.  ‘Ik moet hier nog beter in worden.’ Menno probeert  zich zo goed mogelijk te concentreren. ‘Een, twee, drie,...’

‘He knulletjes! Lukt het lekker? Niet echt hè?’ klinkt  er een stem. Het is de broer van Tariq. Hij fietst langs. De bal rolt meteen van Menno’s voet. De broer van Tariq vindt zijn kleine broertje en vriendjes maar kinderachtig en noemt hun altijd knulletjes. Gewoon om te pesten. ‘Wat je zegt ben je zelf joh!’ roept Tariq hem na. En: ‘Je krijgt straf van mama, want je had je kamer niet opgeruimd!’ Maar zijn broer is al door gefietst.

vervolg

‘Als je broer nou wat aardiger was, kon hij ons wat leren. Hij is toch heel goed in voetbal?’ Joshua pakt de bal en draait hem tussen zijn vingers rond. ‘Misschien als jij een keer z’n kamer opruimt, wil hij ons les geven.’ ‘Ben je gek ofzo?’ roept Tariq en hij slaat de bal voor de grap uit Joshua’s handen. De bal stuitert op de grond en rolt dan van de stoep af, zo de weg op. Menno rent er achteraan om hem te pakken. Als hij net van de stoep af is, schrikt hij ineens. Er komt een auto aan gereden en Menno had helemaal niet goed gekeken!

Gelukkig rijdt de auto langzaam. Er ligt een grote drempel in de straat zodat de auto’s en motoren hier niet hard kunnen rijden. En de automobilist had gelukkig ook gezien dat er veel kinderen aan het spelen zijn in deze straat.

Menno pakt de bal en springt snel weer de stoep op. Joshua kijkt goed naar links en naar rechts en nog eens naar links. Hij steekt over naar het grote grasveld aan de andere kant van de straat. ‘Kom jongens,’ roept hij, ‘we gaan lekker op het grote veld. Veel meer plek hier!’ En dat doen ze. Want dat is natuurlijk een veel beter idee!

Praatplaat Potje Voetbal

Voor de ouders

In de woonwijk wordt soms te hard gereden, soms zelfs door ouders van (jonge) kinderen zelf. Het is belangrijk, dat zij zich bewust zijn van de risico’s die dat met zich kan brengen. Daarnaast is het van
belang dat ouders weten hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden bij het spelen en lopen of fietsen in de wijk.

Informatie voor de ouders staat op deze website in de vorm van algemene  achtergrondinformatie over het thema en kant­-en­-klare-teksten en illustraties bij deze kalenderplaat. Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief van de school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar huis geven.

Delen

Liedje - Buiten spelen

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Verkeersgedrag
Op school
Voor thuis

Muziek gezongen

Muziek karaoke

"(2x) Zakdoekje leggen, niemand zeggen
Kukeleku zo draait de haan

Twee paar schoenen heb ik aan gedaan
1 van stof en 1 van leer

Hier leg ik mijn zakdoekje neer
Alle ogen zijn gesloten

Al wie erom kijkt die krijgt het niet
Die krijgt het niet

(4x) Schipper mag ik over varen
Ja of nee,
Moet ik dan wat geld betalen
ja of nee

K'heb een euro in mijn hand
die gaat reizen door het land
Is hij hier, is hij daar
Als j’hem ziet dan zeg j’het maar

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat ik niet dansen kan
Ik kan dansen als een edelman
Dat is 1

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat ik niet dansen kan
Ik kan dansen als een edelman
Dat is 1, dat is 2

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat ik niet dansen kan
Ik kan dansen als een edelman
Dat is 1, dat is 2, dat is 3

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat ik niet dansen kan
Ik kan dansen als een edelman
Dat is 1, dat is 2, dat is 3, dat is 4

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat ik niet dansen kan
Ik kan dansen als een edelman
Dat is 1, dat is 2, dat is 3, dat is 4, dat is 5

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat ik niet dansen kan
Ik kan dansen als een edelman
Dat is 1, dat is 2, dat is 3, dat is 4, dat is 5, dat is 6

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat ik niet dansen kan
Ik kan dansen als een edelman
Dat is 1, dat is 2, dat is 3, dat is 4, dat is 5, dat is 6, dat is 7"

Delen

Spel - Digibordles maart - Potje voetbal

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Oversteken
Verkeerskalender
Op school
Voor thuis

Leerdoel

In deze interactieve vertelplaat staat 'In de wijk' centraal. Subthema's zijn 'rekening houden met andere weggebruikers' en 'oversteken'.

Bekijk deze les op schoolopseefkalender.nl

Praatplaat Potje voetbal

Over digibordlessen

De SCHOOLopSEEF kalender is een lesprogramma van SCHOOLopSEEF. De Verkeerskalender is voor leerlingen in de eerste vier groepen en biedt een maandelijks wisselende illustratie met allerlei leuke interactieve toepassingen en informatie voor de ouders. Met deze middelen is het mogelijk om iedere maand op een eigentijdse, leuke en leerzame manier met een dan actueel verkeersonderwerp aan de slag te gaan. In de klas, met het digibord of thuis op de tablet of de gewone computer.
Delen

Download - Ouderbrief: (Minder snel) in de wijk - maart

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Aanbevolen lespakketten

Groep: Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4
Thema's: Oversteken, Verkeerskalender
Lesgeven met SCHOOL op SEEF.
Zo werkt het!

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie