Schoolbrengweek - lesmateriaal groep 1-4

Uitgelichte afbeelding voor lespakket Schoolbrengweek - lesmateriaal groep 1-4

Jaarlijks organiseert SCHOOL op SEEF de Schoolbrengweek. Een week waarin scholen een oproep doen aan ouders om lopend of op de fiets naar school te komen. In dit lespakket vindt u suggesties om invulling aan de Schoolbrengweek te geven of een eigen Schoolbrengactie te organiseren.

Groep
Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4
Thema's
Fietsvaardigheid, Openbaar vervoer, Oversteken, Schoolomgeving en routes, Verkeersgedrag, Verkeersregels
Uitvoering
Op school
Stap 1. Voorbereiding

Stap 2. Uitvoering

Stap 3. Afronding

Download - Persbericht Schoolbrengweek

Worddocument - persbericht Schoolbrengweek

Download
Delen

Spel - Blote voetenpad

Groep 1
Groep 2
Schoolomgeving en routes
Verkeersgedrag
Op school

Leerdoel

Leerlingen zijn zich bewust van hun zintuigen

De les

Het is belangrijk dat de banden van je fiets goed zijn opgepompt en voldoende profiel hebben. Een harde band fietst gemakkelijker en beschermd de wielen van je fiets, voldoende profiel zorgt voor grip op gladde of natte wegen. Maar wat zou je fietsband nu allemaal ‘voelen‘ onderweg? Probeer het eens uit op een blote voetenpad. Een blote voetenpad is een wandelroute, die je loopt op je blote voeten. Je komt over allerlei verschillende ondergronden zodat je met je blote voeten kunt ervaren hoe zand, water en stenen onder je voeten voelen.

Voorbeeld Blote Voetenbad

Link voor meer informatie/voorbeelden

Kijk voor een voorbeeld en materialen op de website van DOENKIDS!

Extra

Vroeger hadden fietsen geen wielen met banden, maar waren de wielen van hout. Kunnen de leerlingen bedenken waarom banden met lucht comfortabeler zijn? Laat de leerlingen eens met klompen lopen.

Delen

Oefening - Een veilige of versierde fiets

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Schoolomgeving en routes
Verkeersgedrag
Op school

Leerdoel

Leerlingen weten wat er op een veilige fiets moet zitten

De les

Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen is het belangrijk dat je de verkeersregels kent en goed kunt fietsen. Maar ook een veilige fiets is belangrijk.

 • Haal een fiets in de klas en bespreek met de leerlingen welke onderdelen er allemaal op een fiets moeten zitten.
 • Voer samen met de leerlingen een fietscontrole uit. Eventueel kunnen enkele handige ouders of opa’s en oma’s u hierbij helpen. In de webshop van SCHOOL op SEEF kunt u kosteloos de ‘SEEF Veilige Fiets sticker’ bestellen.
 • Groep 3-4: Maak gebruik van de werkbladen ‘fietsonderdelen’ of ‘fietsenkeuring’ (zie blz 3 en 4)

Extra

Huis, Boompje Beestje heeft een leuke aflevering over de fiets.

Werkblad fietskeuring

Download

Video Fietscheck

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Pimp je fiets: de les

Gelukkig zien niet alle fietsen er hetzelfde uit. Anders zou je jouw fiets misschien helemaal niet herkennen in de fietsenstalling. Laat de leerlingen hun fiets, schoenen of step versieren. Besteed hierbij ook aandacht aan verkeersveiligheid, want is het nog veilig om te fietsen met ballonnen aan je stuur.

Extra

 • Maak een fietstocht rond de school met de mooi versierde fietsen. De leerlingen op versierde stepjes of schoenen lopen in optocht.
 • Met gekleurde rietjes zijn ook spaken mooi te versieren (snijdt de rietjes in de lengte open waardoor ze rond de spaken te schuiven zijn). Papieren rietjes zijn dan veel beter voor het milieu dan plastic rietjes. Sta met de leerlingen stil bij de gevolgen van plastic in de natuur en het recyclen van plastic.
 • Vraag de gemeente of fietsenwinkel om een paar oude fietsen en laat de leerlingen deze fietsen versieren/verven.

Voorbeeld van een versierde fiets

Delen

Oefening - School-thuis-route

Groep 5
Groep 6
Schoolomgeving en routes
Verkeersgedrag
Verkeerskunsten
Op school

Inleiding

Bij deze activiteit gaat het om het in kaart brengen van de route van huis naar school. Op welke manier komen de leerlingen naar school, welke route leggen ze daarbij af en welke gevaarlijke verkeerssituaties komen ze daarbij tegen?

Materialen

 • Plattegrond van de woonwijk waar de school staat
 • Kleurpotloden/stiften
 • Extra: digitale camera

Werkwijze

Laat de leerlingen op een kopie van een plattegrond aankruisen waar ze wonen. Laat ze vervolgens de route intekenen die ze volgen van huis naar school. Met behulp van kleuren wordt hierbij onderscheid gemaakt of dit lopend, met de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer is. Spreek dus met de leerlingen af, welke kleuren er voor voetgangers, fietsers en automobilisten gebruikt gaan worden.

Laat de leerlingen de volgende vragen beantwoorden:

 • Welke situaties op de route vind je gevaarlijk?
 • Waarom is dat gevaarlijk?
 • Hoe kun je je daar het beste gedragen?
 • Kun je oplossingen bedenken voor de gevaarlijke verkeerssituaties?

Extra

Leerlingen die bij elkaar in de buurt wonen, kunnen met een digitale camera foto’s van de route van huis naar school maken. Zij leggen daarbij vast wat de (on)veilige situaties zijn. De foto’s kunnen in een presentatie worden verwerkt en met de andere leerlingen of zelfs met de gemeente besproken worden.

De gevaarlijke situaties kunnen ook door de ouders in kaart gebracht worden met behulp van de vragenlijst 'Knelpunten op de school-thuisroute'. Aan de hand van de antwoorden kunt u samen met de leerlingen deze situaties bespreken en eventueel fotograferen.

Het wordt aanbevolen om daadwerkelijke knelpunten door te geven aan de gemeente.

Delen

Project - Schoolbrengmonitor

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Schoolomgeving en routes
Verkeersgedrag
Verkeersregels
Verkeerskunsten
Op school

Met de SCHOOLBRENGMONITOR kunt u in beeld brengen hoe kinderen en ouders naar school komen. Om gebruik te kunnen maken van de SCHOOLBRENGMONITOR vraagt u een account aan op de website www.schoolbrengmonitor.nl

Delen

Oefening - Verkeersborden maken

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Verkeersgedrag
Verkeersregels
Op school
Voor thuis

Leerdoel

Leerlingen kennen de betekenis van de vaste vormen en kleuren van verkeersborden. Leerlingen vergroten hun kennis van de betekenis van verkeersborden.

De les

Door hun vaste vorm en betekenis is het gemakkelijk om met verkeersborden iets duidelijk te maken. Een rond bord met een rode rand betekent immers dat iets verboden is. Wat er niet mag, zie je aan het plaatje in het verkeersbord. Laat de leerlingen een verkeersbord ontwerpen voor iets dat zij willen veranderen. Ze moeten hiervoor gebruik maken van de juiste vormen en kleuren.

Voorbeeld verkeersborden

Extra

 • Ga met de leerlingen op verkeersbordenspeurtocht. Welke verkeersborden staan er in de schoolomgeving. Wat betekenen deze borden?
 • Maak bingokaarten met verkeersborden die in de schoolomgeving voorkomen (afbeeldingen of betekenis). Kunnen de leerlingen ze allemaal vinden?

Sjablonen verkeersborden

Download
Delen

Oefening - Verkeersvaardigheid

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Fietsvaardigheid
Openbaar vervoer
Oversteken
Schoolomgeving en routes
Verkeersgedrag
Verkeersregels
Op school

Leerdoel OP HET SCHOOLPLEIN

Leerlingen vergroten hun verkeersvaardigheid.

De les

Op het schoolplein kunt u samen met leerlingen de verkeersvaardigheid oefenen. U kunt  bijvoorbeeld oefenen in het oversteken van een rechte straat, bij een kruispunt, een  zebrapad, verkeerslichten en geparkeerde auto’s. Enkele leerlingen kunnen op karren of  schoolfietsjes de verkeersdeelnemers zijn. Ook kunt u fietsvaardigheidsoefeningen op het schoolplein doen. Denk bijvoorbeeld aan het  oefenen met wegrijden en remmen, hand uitsteken of slalommen.

In de praktische verkeersmethode ‘Verkeerskunsten’ staat naast de plattegrond ook duidelijk een uitleg en het leerdoel omschreven.   


Leerdoel IN DE SCHOOLOMGEVING

De verkeersvaardigheid van leerlingen is vergroot.  Leerlingen kunnen deze vaardigheid in de praktijk toepassen  

De les

Ook in de schoolomgeving kunt u met de groepen 1 tot en  met 4 oefenen in veilig oversteken. Wandel met de hele klas  of in kleine groepjes onder begeleiding van ouders een route  in de schoolomgeving. Onderweg kunnen de leerlingen  oefenen in het oversteken van een rechte straat, bij een  kruispunt, een zebrapad, verkeerslichten en geparkeerde auto’s.  

Extra

Voor de educatieve routes in de schoolomgeving kunt u ook routes gebruiken die u dit  schooljaar ook met de leerlingen gaat doen, bijvoorbeeld de route naar de gymzaal.

Delen

Project - Inventariseren haal-brenggedrag

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Schoolomgeving en routes
Verkeersgedrag
Op school

Leerdoel

De school heeft inzicht in het haal- en brenggedrag, Leerlingen zijn meer gemotiveerd om lopend of fietsend naar school te komen.

De les

Laat de leerlingen aangeven op welke wijze zij naar school zijn gekomen. Wat voorbeelden:

 • Door het opsteken van handen.
 • Door op het digitale schoolbord een namenlijst te zetten waarop de leerlingen bij binnenkomst aangeven hoe zij naar school zijn gekomen.
 • Laat leerlingen het anoniem aangeven door bijvoorbeeld potjes met ‘lopen’, ‘fietsen’, etc. neer te zetten waar ze een muntje in kunnen doen.
 • Laat leerlingen kunnen in kolommen een sticker op een groot stuk karton plakken.

Extra

 • Inventariseer op verschillende dagen, in verschillende seizoenen, bij verschillende weertypen en kijk wat de gevolgen hiervan zijn.
 • Sta met de leerlingen stil bij begrippen als ‘meeste, minste, evenveel’
 • Maak gebruik van de digitale Schoolbrengmonitor van SCHOOL op SEEF (www.schoolbrengmonitor.nl)
 • U kunt ook het onderstaande formulier gebruiken

Formulier inventariseren haal-brenggedrag

Download
Delen

Oefening - Veilige verkeerstips voor ouders

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Verkeersgedrag
Voor thuis

Tip 1 - Oefen regelmatig met uw kind, ook in het verkeer.

Oefen van jongs af aan, bijvoorbeeld: oversteken als voetganger en fietser, fietsen op veilig terrein en op bekende en minder bekende routes.

Tip 2 - Zorg dat de fietsen in orde zijn.

Check regelmatig remmen, verlichting, bel en frame, ook samen met uw kind. Bekijk de checklist bij het lesmateriaal 'Een veilige of versierde fiets'.

Tip 3 - Geef het goede voorbeeld!

Kinderen zien en kopiëren meer dan veel mensen denken. Dus steek uw hand uit bij het afslaan, laat uw smartphone in de tas in het verkeer en kijk goed uit bij het oversteken.

Tip 4 - Lopen of op de fiets naar school: dagelijkse ervaring

Ervaring is belangrijk om echt verkeersvaardig te worden. Bovendien is lopen of fietsen naar school gezond, goed voor frisse lucht én leuk! Kom dus lekker lopend of fietsend naar school. Is dat niet elke dag mogelijk? Misschien lukt het wel op één dag in de week. Maak er een vaste dag van!

Tip 5 - Voor- of achterop de fiets? Vervoer uw kind veilig!

Gebruik een goedgekeurd fietszitje, sluit gordels en voetriempjes bij iedere rit en gebruik goede spaakafschermers.

Afbeelding Dick Bruna - veilig naar school

Delen

Aanbevolen lespakketten

Groep: Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4
Thema's: Verkeersgedrag, Verkeerskalender
Lesgeven met SCHOOL op SEEF.
Zo werkt het!