Verkeerskunsten groep 1 en 2 - lopen en oversteken les 1

Uitgelichte afbeelding voor lespakket Verkeerskunsten groep 1 en 2 - lopen en oversteken les 1

Jonge kinderen zijn speels. In deze praktische lessen op het schoolplein leren ze veilig lopen en oversteken. Ze leren in les 1:

 • Lopen op de stoep
 • Lopen langs een obstakel op de stoep
 • Recht oversteken
Groep
Groep 1, Groep 2
Thema's
Oversteken, Verkeerskunsten
Uitvoering
Op school
Stap 1. Voorbereiding

Stap 2. Uitvoering

Stap 3. Afronding

Lesbrief - Lesbrief Lopen en oversteken groep 1 en 2, les 1

Groep 1
Groep 2
Verkeerskunsten
Op school

Activiteiten

 1. Lopen op de stoep
 2. Lopen langs obstakels
 3. Recht oversteken

Deelvaardigheden

 • Op de stoep zo ver mogelijk van de weg lopen.
 • Naar achter, opzij, naar voren en naar achteren kijken.
 • Reageren op overig verkeer.
 • Obstakel passeren.
 • Vóór de stoeprand stoppen.
 • Naar links, rechts, links kijken.
 • Reageren op overig verkeer.
 • Rustig en recht oversteken.

Instructiefilm Samen op pad, lopen in een groep

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Intructiefilm Oversteken, zo doe je dat!

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Voorbereiding

 • Vraag drie ouders/stagiaires/klassenassistentes om te helpen.
 • Verdeel de klas in drie groepen.
 • Geef de instructie aan de begeleiders.
 • Verzamel het materiaal.
 • Zet de oefeningen uit.

Benodigde tijd

 • Voorbereiding in de klas: 10 minuten
 • Instructie aan de begeleiders: 10 minuten
 • Oefeningen uitzetten: 30 minuten
 • Uitvoering: 30-45 minuten
 • Nabespreken: 5 minuten
 • Opruimen: 5-10 minuten

Werkwijze

Het thema ‘Lopen en oversteken’ bestaat voor groep 1/2 uit drie lessen die op het schoolplein of in het speellokaal uitgevoerd kunnen worden. Elke les is onderverdeeld in drie activiteiten.

De doelen van deze les zijn:
• activiteit 1: De leerling loopt op de stoep, zo ver mogelijk van de weg vandaan.
• activiteit 2: De leerling kijkt of er verkeer aankomt voordat hij een obstakel passeert.
• activiteit 3: De leerling kijkt naar links, rechts en weer links voordat hij de weg gaat oversteken. De leerling steekt de weg recht over.

Als voorbereiding op deze lessen zijn er drie extra activiteiten (achter het tabblad extra activiteiten) die uitgevoerd kunnen worden in de klas. In deze voorbereidende activiteiten worden oversteekliedjes geoefend en worden begrippen als links, rechts, stoep, weg, fietspad en verkeerslicht behandeld.

Het oefenen van het lopen op de stoep en langs obstakels op het schoolplein is voor kleuters vaak erg abstract. U kunt deze vaardigheden ook oefenen bij de verkeerswandeling om de school (extra activiteiten). Ook kunt u de bedoeling van de loopactiviteiten verduidelijken aan de hand van plaatmateriaal waarbij een stoep en een weg te zien zijn.

Bij de pleinles zet u de drie oefeningen van tevoren uit. De klas wordt verdeeld in drie groepen en na elke 10 minuten wordt er van oefening gewisseld. De begeleiders blijven bij de oefening staan, hierdoor hoeft de instructie maar één keer aan de begeleiders gegeven te worden.

Bij de oversteeklessen kunt u er ook voor kiezen om één grote oefening uit te zetten. De hele klas oefent dan het oversteken in één oefening, eventueel in drie groepjes. Na 10 minuten oefenen met de hele groep past u de oefening eenvoudig aan (met verkeerslichten of twee “geparkeerde auto’s”), zodat er een andere oversteeksituatie geoefend kan worden.

Delen

Plattegrond - Lopen en oversteken, les 1, activiteit 1: lopen op de stoep

Groep 1
Groep 2
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling loopt op de stoep, zo ver mogelijk bij de weg vandaan.

Deelvaardigheden

Op de stoep zo ver mogelijk van de weg lopen.

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 20 gele markeerbollen
 • 2 pylonen
 • 2 staanders
 • 2 verkeersborden voetpad (G07)"

Plattegrond Activiteit 1 Lopen op de stoep

Download

Oefening

Maak een oefening op het schoolplein met daarin een weg en daarlangs aan beide kanten een stoep. Leg aan de kinderen uit wat de stoep is en wat de weg is. De leerlingen lopen individueel over de stoep, waarbij het belangrijk is dat ze zo ver mogelijk van de weg vandaan lopen.

De leerling

 • loopt naar het startpunt
 • loopt op de stoep, zo ver mogelijk van de weg vandaan
 • loopt om de pylon heen
 • loopt verder op de stoep, zo ver mogelijk van de weg vandaan
 • loopt om de pylon heen naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Differentiatie

 • Laat de leerlingen in tweetallen lopen. Ook nu is het belangrijk dat ze niet te dicht bij de stoeprand komen en dat ze elkaar niet duwen en trekken.
 • Laat een leerling vanaf de andere kant aan komen lopen. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen elkaar voldoende ruimte geven, zodat niemand van de stoep af hoeft te gaan. Het tweetal gaat achter elkaar lopen, tot de andere leerling gepasseerd is.
Delen

Plattegrond - Lopen en oversteken, les 1, activiteit 2: lopen langs obstakels

Groep 1
Groep 2
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling kijkt of er verkeer aankomt voordat hij een obstakel passeert.

Deelvaardigheden

 • Zo ver mogelijk van de weg lopen.
 • Naar achter, opzij, naar voren en naar achteren kijken.
 • Reageren op overig verkeer.
 • Obstakel passeren.

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 20 blauw markeerbollen
 • 2 pylonen
 • 2 staanders
 • 2 verkeersborden voetpad (G07)
 • 2 obstakels (bijvoorbeeld afvalcontainers)
 • 2 fietsen (bij de differentiatie)

Plattegrond Activiteit 2 Lopen op de stoep

Download

Oefening

Maak een oefening op het schoolplein met daarin een weg en daarlangs aan beide kanten een stoep. Leg aan de kinderen uit wat de stoep is en wat de weg is. De leerlingen lopen individueel over de stoep, waarbij het belangrijk is dat ze zo ver mogelijk van de weg vandaan lopen.

De leerling

 • loopt naar het startpunt
 • loopt op de stoep, zo ver mogelijk van de weg vandaan tot vlak voor het obstakel
 • stopt bij de stoeprand
 • kijkt naar achter, opzij, naar voren en weer naar achter
 • wacht als er verkeer aankomt en kijkt opnieuw als het verkeer voorbij is
 • loopt over de weg om het obstakel heen en gaat daarbij niet verder de weg op dan noodzakelijk
 • gaat zo snel mogelijk weer terug op de stoep
 • loopt om de pylon heen
 • herhaalt de handelingen bij het volgende obstakel
 • loopt verder op de stoep, zo ver mogelijk van de weg vandaan
 • loopt om de pylon heen naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Differentiatie

 • Laat twee leerlingen op de weg fietsen. De kinderen mogen pas langs het obstakel lopen als er geen verkeer aankomt.
 • Laat de leerlingen in kleine groepjes langs het obstakel lopen. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen achter elkaar gaan lopen als ze het obstakel passeren.

Instructiefilm Oversteken, zo doe je dat!

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Delen

Plattegrond - Lopen en oversteken, les 1, activiteit 3: recht oversteken

Groep 1
Groep 2
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling kijkt naar links, rechts en weer naar links voordat hij de weg gaat oversteken. De leerling steekt de weg recht over.

Deelvaardigheden

 • Voor de stoeprand stoppen
 • Naar links, rechts, links kijken
 • Reageren op overig verkeer rustig en recht oversteken

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 9 gele markeerbollen
 • 2 pylonen
 • Fiets (en 2 fietsen bij de differentiatie)

Plattegrond Activiteit 3 Rechts oversteken

Download

Oefening - Opdracht 1

De leerling:

 • loopt naar het startpunt en stopt op de laatste stoeptegel vóór de stoeprand
 • kijkt naar links, rechts en weer naar links
 • wacht als er verkeer aankomt en kijkt opnieuw als het verkeer voorbij is
 • steekt rustig en recht over als er niets aankomt
 • blijft kijken tijdens het oversteken: eerst naar links, daarna naar rechts
 • loopt via de markeerbollen naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Oefening - Opdracht 2

Eén van de leerlingen fietst over de weg (de leerling kan hier ook doen alsof hij fietst). De overige leerlingen:

 • lopen naar het startpunt en stoppen op de laatste tegel vóór de stoeprand
 • letten goed op de fietser die over de weg fietst
 • steken over zoals in opdracht 1.

Differentiatie

Als opdracht 2, maar laat nu twee of meer leerlingen over de weg fietsen (of doen alsof ze fietsen).

Delen

Download - Certificaat: Lopen en oversteken groep 1 en 2

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Observatieformulier Lopen en oversteken les 1 groep 1 en 2

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Ouderbrief lopen en oversteken groep 1 en 2

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Aanbevolen lespakketten

Groep: Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4
Thema's: Oversteken, Schoolomgeving en routes, Verkeerskalender
Lesgeven met SCHOOL op SEEF.
Zo werkt het!