Verkeerskunsten groep 5 en 6 - fietskunsten les 1

Uitgelichte afbeelding voor lespakket Verkeerskunsten groep 5 en 6 - fietskunsten les 1

In de groepen 5 en 6 worden de praktische oefeningen op het schoolplein iets uitdagender voor de leerlingen. In les 1 leren de leerlingen:

 • Slinger-de-slang … STOP!
 • Fietssnelheid aanpassen en een noodstop maken
 • Reageren op een signaal
Groep
Groep 5, Groep 6
Thema's
Fietsvaardigheid, Verkeerskunsten
Uitvoering
Op school
Afbeelding golf bovenkant pagina
Stap 1. Voorbereiding

Stap 2. Uitvoering

Stap 3. Afronding

Lesbrief - Lesbrief Fietskunsten groep 5 en 6, les 1

Groep 5
Groep 6
Verkeerskunsten
Op school

Activiteiten

 1. Slinger-de-slang ... STOP!*
 2. Fietssnelheid aanpassen en een noodstop maken*
 3. Reageren op een signaal*

* Deze activiteiten worden ook in groep 3 en 4 aangeboden.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Slalom fietsen
 • Links kijken
 • Rechts kijken
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Ruime bocht naar links fietsen
 • Scherpe bocht naar rechts fietsen
 • Langzaam fietsen
 • Balans houden
 • Remmen
 • Versnellen
 • Noodstop maken
 • Afstappen

Instructiefilm Slim starten, makkelijk wegfietsen

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm Snelheid aanpassen

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm Reageren op een signaal

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm Fietscheck

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Voorbereiding

 • Vraag de leerlingen met de fiets naar school te komen.
 • Vraag drie ouders/stagiaires/klassenassistentes om te helpen.
 • Verdeel de klas in drie groepen.
 • Geef de instructie aan de begeleiders.
 • Verzamel het materiaal.
 • Zet de oefeningen uit.

Benodigde tijd

 • Voorbereiding in de klas: 10 minuten
 • Instructie aan de begeleiders: 10 minuten
 • Drie oefeningen uitzetten: 30 minuten
 • Uitvoering: 45 minuten
 • Nabespreken: 5 minuten
 • Opruimen: 5-10 minuten

Werkwijze

Het thema ‘Fietskunsten’ bestaat voor groep 3/4 uit vier lessen waarin de basisvaardigheden van het fietsen worden geoefend. Elke les is onderverdeeld in drie activiteiten.

De doelen van deze les zijn:

 • activiteit 1: De leerling fietst scherpe bochten naar links en rechts. De leerling remt krachtig met de remmen van de fiets en maakt een noodstop.
 • activiteit 2: De leerling kijkt over de linkerschouder en steekt de linkerhand uit bij het nemen van een bocht naar links. De leerling kijkt over de rechterschouder en steekt de rechterhand uit bij het nemen van een bocht naar rechts.
 • activiteit 3: De leerling blijft in balans bij lage snelheid. De leerling remt bij hoge snelheid met de remmen van de fiets en maakt een noodstop.

Bij de pleinles zet u de drie oefeningen van tevoren uit. De klas wordt verdeeld in drie groepenen na elke 10 tot 15 minuten wordt er van oefening gewisseld. De begeleiders blijven bij de oefeningen staan, hierdoor hoeft de instructie maar één keer aan de begeleiders gegeven te worden.

Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 1, activiteit 1 Slinger-de-slang . . . STOP!

Groep 5
Groep 6
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling fietst scherpe bochten naar links en rechts. De leerling remt krachtig met de remmen van de fiets en maakt een noodstop.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Slalom fietsen
 • Versnellen
 • Noodstop maken
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 7 rode markeerbollen
 • 9 pylonen
 • Staander
 • Verkeersbord stop (B07)
 • Lat voor de noodstop

Plattegrond Activiteit 1 Slinger-de-slang . . . STOP!

Download

Oefening

De leerling:

 • stapt op bij het startpunt en start slim
 • fietst het slalomtraject tussen de pylonen
 • fietst om de markeerbollen heen
 • fietst om de twee pylonen heen
 • versnelt bij de markeerbol en maakt een noodstop voor de stopbalk
 • stapt af en loopt met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Aandachtspunten

 • Slim starten: bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Bij het maken van een noodstop wordt krachtig geremd zonder te slippen. Let op: bij abrupt remmen met alleen de voorhandrem, bestaat het gevaar om over de kop te slaan. Pas als de fiets stilstaat, mag de voet op de grond worden gezet.

Differentiatie

 • Zet de pylonen bij het slalomtraject dichter bij elkaar.
 • Laat de leerlingen die het durven, het slalomtraject met één hand aan het stuur afleggen.
 • Laat de leerlingen afwisselend met hun linkerhand en hun rechterhand aan het stuur fietsen.
Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 1, activiteit 2 Fietssnelheid aanpassen en een noodstop maken

Groep 5
Groep 6
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling fietst een bocht en schat in welke snelheid hij moet aanhouden. De leerling versnelt of remt tussentijds af. De leerling remt krachtig met de remmen van de fiets en maakt een noodstop.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Snelheid aanpassen
 • Een bocht fietsen
 • Versnellen
 • Noodstop maken
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 20 blauwe markeerbollen
 • 4 pylonen
 • Staander
 • Verkeersbord stop (B07)
 • Lat voor de noodstop
 • Touw (van 2 meter) om cirkel uit te zetten

Plattegrond Activiteit 2 Fietssnelheid aanpassen en een noodstop maken

Download

Oefening

Eén leerling fietst de oefening. De wachtende leerlingen tellen in een langzaam tempo hardop terug van vijftien naar nul. De leerling:

 • stapt op bij het startpunt en start slim
 • fietst langzaam de linkerbocht, zonder te slingeren, en probeert precies op “nul” tussen de twee pylonen A en B te zijn
 • neemt de rechterbocht en versnelt
 • maakt een noodstop voor de stopbalk
 • stapt af en loopt met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Aandachtspunten

 • De leerling moet bij deze oefening goed rekening houden met de tellende groep en de fietssnelheid hierop aanpassen.
 • Slim starten: bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Bij het maken van een noodstop wordt krachtig geremd zonder te slippen. Let op: bij abrupt remmen met alleen de voorhandrem, bestaat het gevaar om over de kop te slaan. Pas als de fiets stilstaat, mag de voet op de grond worden gezet.

Differentiatie

 • Laat de leerlingen hun hand naar links of rechts uitsteken, als ze de bocht naar links of rechts maken.
 • Laat de leerlingen over de schouder kijken voordat ze hun hand uitsteken (linksaf is over de linkerschouder kijken, rechtsaf is over de rechterschouder kijken).
Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 1, activiteit 3 Reageren op een signaal

Groep 5
Groep 6
Verkeerskunsten
Op school

Doel

Na het horen van een signaal kijkt de leerling over de linkerschouder en steekt de linkerhand uit bij het nemen van een bocht naar links, of over de rechterschouder en steekt de rechterhand uit bij het nemen van een bocht naar rechts.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Over een smal pad fietsen
 • Reageren op een signaal
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Bocht fietsen
 • Remmen
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 12 gele markeerbollen
 • 8 pylonen
 • 2 staanders
 • 2 verkeersborden stop (B07)
 • Fluitje (bij de differentiatie)

Plattegrond Activiteit 3 Reageren op een signaal

Download

Oefening

Bij deze oefening reageren de leerlingen op een signaal van de begeleider. Bij elke set pylonen moeten de leerlingen een handeling uitvoeren. De leerling:

 • stapt op bij het startpunt en start slim
 • fietst over het smalle pad
 • hoort vóór de eerste set pylonen van de begeleider welke kant hij op moet
 • kijkt bij de tweede set pylonen over de linker- of rechterschouder achterom
 • steekt bij volgende pylonen zijn linker- of rechterhand uit
 • heeft voor de bocht, bij laatste pylonen, weer twee handen aan het stuur
 • fietst de bocht naar links of de bocht naar rechts om de markeerbollen heen
 • stopt slim bij de stopstreep
 • stapt af en loopt met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Aandachtspunten

 • Tip om te onthouden welke kant ‘links’ is: de beL zit vaak Links op een fiets.
 • Slim starten: bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Slim stoppen: goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen zonder te haperen of te stoten. Pas als de fiets stilstaat, mag de voet op de grond worden gezet.

Differentiatie

 • Om de oefening eenvoudiger te maken, kunt u het omkijken over de schouder in eerste instantie ook weglaten. Als alle leerlingen geweest zijn, laat u de leerlingen de oefening in zijn geheel doen, zoals hierboven beschreven.
 • Laat de leerlingen zelf beslissen of ze naar links of rechts gaan, ze moeten wel door het omkijken en hand uitsteken laten zien wat ze gaan doen.
 • Om de oefening moeilijker te maken, kunt u fluiten in plaats van linksaf of rechtsaf te zeggen. Afspraak: 1x fluiten is linksaf om de markeerbollen heen, 2x fluiten is rechtsaf om de markeerbollen heen. Als geheugensteuntje kunt u het cijfer 1 links naast de pylonen op de grond schrijven en het cijfer 2 rechts.
Delen

Download - Certificaat: Fietskunsten groep 5 en 6

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Observatieformulier Fietskunsten les 1 groep 5 en 6

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Ouderbrief Fietskunsten groep 5 en 6

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Aanbevolen lespakketten

Thema's: Fietsvaardigheid, Openbaar vervoer, Oversteken, Schoolomgeving en routes, Verkeersgedrag, Verkeersregels
Lesgeven met SCHOOL op SEEF.
Zo werkt het!

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie