Verkeerskunsten groep 5 en 6 - fietskunsten les 3

Uitgelichte afbeelding voor lespakket Verkeerskunsten groep 5 en 6 - fietskunsten les 3

In de groepen 5 en 6 worden de praktische oefeningen op het schoolplein iets uitdagender voor de leerlingen. In les 3 leren de leerlingen:

 • Ritsen
 • Fietsen over een smal pad
 • De slak en de haas
Groep
Groep 5, Groep 6
Thema's
Fietsvaardigheid, Verkeerskunsten
Uitvoering
Op school
Afbeelding golf bovenkant pagina
Stap 1. Voorbereiding

Stap 2. Uitvoering

Stap 3. Afronding

Lesbrief - Lesbrief Fietskunsten groep 5 en 6, les 3

Groep 5
Groep 6
Verkeerskunsten
Op school

Activiteiten

 1. Ritsen
 2. Fietsen over een smal pad
 3. De slak en de haas*

* Deze activiteit wordt ook in groep 3 en 4 aangeboden.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Naast elkaar fietsen
 • Reageren op een signaal
 • Achter elkaar fietsen
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Bocht fietsen
 • Over een smal pad fietsen
 • Met één hand fietsen
 • Langzaam fietsen
 • Balans houden
 • Remmen
 • Achter elkaar stoppen
 • Versnellen
 • Noodstop maken
 • Afstappen

Instructiefilm Slim starten, makkelijk wegfietsen

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm Fietsen op een smal pad

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm Fietscheck

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Voorbereiding

 • Vraag de leerlingen met de fiets naar school te komen.
 • Vraag drie ouders/stagiaires/klassenassistentes om te helpen.
 • Verdeel de klas in drie groepen.
 • Geef de instructie aan de begeleiders.
 • Verzamel het materiaal.
 • Zet de oefeningen uit.

Benodigde tijd

 • Voorbereiding in de klas: 10 minuten
 • Instructie aan de begeleiders: 10 minuten
 • Drie oefeningen uitzetten: 30 minuten
 • Uitvoering: 45 minuten
 • Nabespreken: 5 minuten
 • Opruimen: 5 – 10 minuten

Werkwijze

Het thema ‘Fietskunsten’ bestaat voor groep 5/6 uit vier lessen waarin de basisvaardigheden van het fietsen worden geoefend. Elke les is onderverdeeld in drie activiteiten.

De doelen van deze les zijn:

 • activiteit 1: De leerlingen geven elkaar de ruimte wanneer zij naast elkaar fietsen, ook in bochten. De linker leerling ritst door snelheid te verminderen en achter de rechter leerling te gaan fietsen.
 • activiteit 2: De leerling houdt balans bij het fietsen over een smal pad met één hand aan het stuur.
 • activiteit 3: De leerling blijft in balans bij lage snelheid. De leerling remt krachtig bij hoge snelheid met de remmen van de fiets en maakt een noodstop.

Bij de pleinles zet u de drie oefeningen van tevoren uit. De klas wordt verdeeld in drie groepen en na elke 10 tot 15 minuten wordt er van oefening gewisseld. De begeleiders blijven bij de oefening staan, hierdoor hoeft de instructie maar één keer aan de begeleiders gegeven te worden.

Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 3, activiteit 1 Ritsen

Groep 5
Groep 6
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerlingen geven elkaar de ruimte wanneer zij naast elkaar fietsen, ook in bochten. De linker leerling ritst door snelheid te verminderen en achter de rechter leerling te gaan fietsen.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Naast elkaar fietsen
 • Reageren op een signaal
 • Achter elkaar fietsen
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Bocht fietsen
 • Remmen
 • Achter elkaar stoppen
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 10 blauwe markeerbollen
 • 3 pylonen
 • Staander
 • Verkeersbord stop (B07)
 • Fluitje

Plattegrond Activiteit 1 Ritsen

Download

Oefening

Deze oefening wordt door twee leerlingen tegelijkertijd uitgevoerd.

Oefening - Opdracht 1

Beide leerlingen:

 • stappen naast elkaar op bij het startpunt
 • fietsen naast elkaar rechtdoor
 • gaan bij een fluitsignaal achter elkaar fietsen (de linker fietser gaat naar achteren)
 • kijken bij iedere pylon over hun linkerschouder achterom en steken hun linkerhand uit
 • maken een bocht naar links om de markeerbollen heen
 • rijden achter elkaar rechtdoor
 • remmen bij het stopbord en stoppen achter elkaar
 • stappen af en lopen met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluiten aan in de rij.

Oefening - Opdracht 2: afslaan naar links

De leerlingen:

 • stappen naast elkaar op bij het startpunt
 • gaan bij het eerste fluitsignaal achter elkaar fietsen
 • gaan bij het volgende fluitsignaal weer naast elkaar fietsen
 • herhalen dit bij elk fluitsignaal

Aandachtspunten

 • De achterste leerling die weer links naast de ander gaat fietsen, moet voor deze handeling eerst over de schouder kijken om achteropkomend verkeer te zien aankomen.
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.

Differentiatie

 • De leerlingen doen ieder een gevulde rugzak op hun rug, op de bagagedrager of in hun mand.
 • Opdracht 2 kan ook met het hele groepje tegelijk worden uitgevoerd.
 • Aan het einde van de les, als iedereen de drie oefeningen gedaan heeft, kan met de hele klas “het ritsen” geoefend worden. De leerlingen fietsen in een grote cirkel (afhankelijk van de vorm van het schoolplein) twee aan twee. Als er gefloten wordt, moeten de leerlingen achter elkaar gaan fietsen. Als er nog een keer gefloten wordt, moeten de leerlingen weer twee aan twee gaan fietsen.
Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 3, activiteit 2 Fietsen over een smal pad

Groep 5
Groep 6
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling houdt balans bij het fietsen over een smal pad met één hand aan het stuur.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Over een smal pad fietsen
 • Met één hand fietsen
 • Balans houden
 • Remmen
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 20 rode markeerbollen
 • 20 witte markeerbollen
 • Pylon
 • Staander
 • Verkeersbord stop (B07)

Plattegrond Activiteit 2 Fietsen over een smal pad

Download

Oefening

De begeleider geeft bij de start van deze oefening telkens een opdracht aan de leerlingen, die fietsend tussen de bollen uitgevoerd moet worden. Bijvoorbeeld:

 • steek je linkerhand/rechterhand in de lucht
 • raak met je linkerhand/rechterhand je neus/elleboog aan
 • ga voorover gebogen zitten
 • raak met je linkerhand/rechterhand je bagagedrager aan
 • raak met je linkerhand je rechteroor/rechterknie aan
 • raak met je rechterhand je linkeroor/linkerknie aan.

De leerling:

 • stapt op bij het startpunt
 • fietst over het smalle pad en voert de opdracht uit van de begeleider
 • fietst om de pylon heen
 • fietst over het smalle pad en voert de opdracht uit van de begeleider
 • remt bij de stopstreep
 • stapt af en loopt met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Aandachtspunten

 • De leerlingen moeten binnen het smalle pad van de markeerbollen blijven.
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.

Differentiatie

Geef de leerling meerdere opdrachten om achter elkaar uit te voeren.

Instructiefilm Fietskunsten, les 3, activiteit 2: Fietsen op een smal pad

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 3, activiteit 3 De slak en de haas

Groep 3
Groep 4
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling blijft in balans bij lage snelheid. De leerling remt krachtig bij hoge snelheid met de remmen van de fiets en maakt een noodstop.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Langzaam fietsen
 • Balans houden
 • Versnellen
 • Noodstop maken
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 15 gele markeerbollen
 • 5 pylonen
 • 2 staanders
 • 2 verkeersborden stop (B07)
 • 2 latten voor de noodstop

Plattegrond Activiteit 3 De slak en de haas

Download

Oefening

Verdeel de groep in tweeën. De ene groep start bij de slakkenbaan, de andere groep start bij de hazenbaan. De leerlingen kunnen bij deze oefeningen punten verdienen (zie aandachtspunten). Let op: bij deze activiteit zijn twee begeleiders nodig (één voor de slakkenbaan en één voor de hazenbaan) om te kunnen beoordelen of de leerlingen de oefening goed uitvoeren.

Twee leerlingen:

 • staan naast elkaar voor de startstreep van de slakkenbaan
 • stappen op bij het startsein en starten slim
 • fietsen zo langzaam mogelijk
 • blijven binnen de lijnen en zetten geen voet aan de grond
 • stappen af bij de finish en lopen met de fiets aan de hand naar de start van de hazenbaan en sluiten aan in de rij.

Twee leerlingen:

 • staan naast elkaar voor de startstreep van de hazenbaan
 • stappen op bij het startsein en starten slim
 • fietsen snel weg
 • stoppen na de pylon, vóór de stopbalk
 • stappen af en lopen met de fiets aan de hand naar de start van de slakkenbaan en sluiten aan in de rij.

Aandachtspunten

 • Wie bij de slakkenbaan binnen de lijnen is gebleven zonder een voet op de grond te zetten, krijgt een punt.
 • Wie bij de hazenbaan op tijd stopt, krijgt een punt.
 • Slim starten: bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Bij het maken van een noodstop wordt krachtig geremd zonder te slippen. Let op: bij abrupt remmen met alleen de voorhandrem, bestaat het gevaar om over de kop te slaan. Pas als de fiets stilstaat, mag de voet op de grond worden gezet.
Delen

Download - Certificaat: Fietskunsten groep 5 en 6

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Observatieformulier Fietskunsten les 3 groep 5 en 6

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Ouderbrief Fietskunsten groep 5 en 6

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Aanbevolen lespakketten

Groep: Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Thema's: Fietsvaardigheid, Verkeerskunsten
Lesgeven met SCHOOL op SEEF.
Zo werkt het!

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie