Verkeerskunsten groep 7 en 8 - fietskunsten les 2

Uitgelichte afbeelding voor lespakket Verkeerskunsten groep 7 en 8 - fietskunsten les 2

In de laatste groepen op de basisschool leren we de leerlingen nog specifieke vaardigheden. Voor les 2 zijn dit:

 • Ritsen
 • Een acht fietsen
 • High Five!
Groep
Groep 7, Groep 8
Thema's
Fietsvaardigheid, Verkeerskunsten
Uitvoering
Op school
Afbeelding golf bovenkant pagina
Stap 1. Voorbereiding

Stap 2. Uitvoering

Stap 3. Afronding

Lesbrief - Lesbrief Fietskunsten groep 7 en 8, les 2

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Activiteiten

 1. Ritsen*
 2. Een acht fietsen
 3. High five!

* Deze activiteit wordt ook in groep 5 en 6 aangeboden.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Met bagage fietsen
 • Naast elkaar fietsen
 • Reageren op een signaal
 • Achter elkaar fietsen
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Bocht fietsen
 • Een rondje linksom fietsen
 • Een rondje rechtsom fietsen
 • Anticiperen
 • Fietssnelheid aanpassen
 • Met één hand fietsen
 • Remmen
 • Achter elkaar stoppen
 • Afstappen

Instructiefilm Achtjes fietsen om vaardig te worden

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm Fietscheck

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Voorbereiding

 • Vraag de leerlingen met de fiets naar school te komen.
 • Vraag drie ouders/stagiaires/klassenassistentes om te helpen.
 • Verdeel de klas in drie groepen.
 • Geef de instructie aan de begeleiders.
 • Verzamel het materiaal.
 • Zet de oefeningen uit.

Benodigde tijd

 • Voorbereiding in de klas: 10 minuten
 • Instructie aan de begeleiders: 10 minuten
 • Drie oefeningen uitzetten: 30 minuten
 • Uitvoering: 45 minuten
 • Nabespreken: 5 minuten
 • Opruimen: 5 – 10 minuten

Werkwijze

Het thema ‘Fietskunsten’ bestaat voor groep 5/6 uit vier lessen waarin de basisvaardigheden van het fietsen worden geoefend. Elke les is onderverdeeld in drie activiteiten.

De doelen van deze les zijn:

 • activiteit 1: De leerlingen geven elkaar de ruimte wanneer zij naast elkaar fietsen, ook in bochten. De linker leerling ritst door snelheid te verminderen en achter de rechter leerling te gaan fietsen.
 • activiteit 2: De leerlingen houden controle over de fiets bij het fietsen van smalle bochten. De leerlingen houden rekening met andere weggebruikers en geven verkeer van rechts voorrang.
 • activiteit 3: De leerlingen anticiperen op elkaars snelheid wanneer zij elkaar naderen.

Bij de pleinles zet u de drie oefeningen van tevoren uit. De klas wordt verdeeld in drie groepen en na elke 10 tot 15 minuten wordt er van oefening gewisseld. De begeleiders blijven bij de oefening staan, hierdoor hoeft de instructie maar één keer aan de begeleiders gegeven te worden.

Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 2, activiteit 1 Ritsen

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerlingen geven elkaar de ruimte wanneer zij naast elkaar fietsen, ook in bochten. De linker leerling ritst door snelheid te verminderen en achter de rechter leerling te gaan fietsen.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Naast elkaar fietsen
 • Reageren op een signaal
 • Achter elkaar fietsen
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Bocht fietsen
 • Remmen
 • Achter elkaar stoppen
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 10 blauwe markeerbollen
 • 3 pylonen
 • Staander
 • Verkeersbord stop (B07)
 • Fluitje

Plattegrond Activiteit 1 Ritsen

Download

Oefening

Deze oefening wordt door twee leerlingen tegelijkertijd uitgevoerd.

Oefening - Opdracht 1

Beide leerlingen:

 • stappen naast elkaar op bij het startpunt
 • fietsen naast elkaar rechtdoor
 • gaan bij een fluitsignaal achter elkaar fietsen (de linker fietser gaat naar achteren)
 • kijken bij iedere pylon over hun linkerschouder achterom en steken hun linkerhand uit
 • maken een bocht naar links om de markeerbollen heen
 • rijden achter elkaar rechtdoor
 • remmen bij het stopbord en stoppen achter elkaar
 • stappen af en lopen met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluiten aan in de rij.

Oefening - Opdracht 2: afslaan naar links

De leerlingen:

 • stappen naast elkaar op bij het startpunt
 • gaan bij het eerste fluitsignaal achter elkaar fietsen
 • gaan bij het volgende fluitsignaal weer naast elkaar fietsen
 • herhalen dit bij elk fluitsignaal

Aandachtspunten

 • De achterste leerling die weer links naast de ander gaat fietsen, moet voor deze handeling eerst over de schouder kijken om achteropkomend verkeer te zien aankomen.
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.

Differentiatie

 • De leerlingen doen ieder een gevulde rugzak op hun rug, op de bagagedrager of in hun mand.
 • Opdracht 2 kan ook met het hele groepje tegelijk worden uitgevoerd.
 • Aan het einde van de les, als iedereen de drie oefeningen gedaan heeft, kan met de hele klas “het ritsen” geoefend worden. De leerlingen fietsen in een grote cirkel (afhankelijk van de vorm van het schoolplein) twee aan twee. Als er gefloten wordt, moeten de leerlingen achter elkaar gaan fietsen. Als er nog een keer gefloten wordt, moeten de leerlingen weer twee aan twee gaan fietsen.
Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 2, activiteit 2 Een acht fietsen

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerlingen houden controle over de fiets bij het fietsen van smalle bochten. De leerlingen houden rekening met andere weggebruikers en geven verkeer van rechts voorrang.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Een rondje linksom fietsen
 • Een rondje rechtsom fietsen
 • Remmen
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 18 blauwe markeerbollen
 • 16 witte markeerbollen
 • 4 pylonen
 • Staander
 • Verkeersbord stop (B07)
 • Touwen (van 1,5 en 2,5 meter) om de binnenste cirkels uit te zetten

Plattegrond Activiteit 2 Een acht fietsen

Download

Oefening - Opdracht 1

De leerling:

 • stapt op bij het startpunt
 • rijdt een rondje linksom, gevolgd door een rondje rechtsom
 • rijdt rechtdoor en vervolgens links om de pylonen heen
 • remt bij de stopstreep
 • stapt af en loopt met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluit aan in de rij.

Oefening - Opdracht 2

Laat de leerlingen de oefening twee keer achter elkaar fietsen. De leerlingen kunnen elkaar nu ook tegenkomen bij de kruising van de acht. Het verkeer van rechts heeft voorrang.

Oefening - Opdracht 3

Laat de leerlingen omkijken en hun hand uitsteken ter hoogte van de twee pylonen in de cirkels.

Aandachtspunten

 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.

Instructiefilm Achtjes fietsen om vaardig te worden

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 2, activiteit 3 High five!

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerlingen anticiperen op elkaars snelheid wanneer zij elkaar naderen.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Anticiperen
 • Fietssnelheid aanpassen
 • Met één hand fietsen
 • Bocht fietsen
 • Remmen
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 7 rode markeerbollen
 • 2 pylonen
 • 2 staanders
 • 2 verkeersborden stop (B07)
 • Estafettestokje

Plattegrond Activiteit 3 High five!

Download

Oefening

Verdeel de leerlingen in twee groepen. De ene groep start bij startpunt A, de andere groep start bij startpunt B.

Opdracht 1: High five

De leerlingen:

 • stappen tegelijkertijd op bij de startpunten A en B
 • fietsen richting de andere pylon
 • geven elkaar een ‘high five’ op het moment dat ze bij de markeerbol zijn en fietsen verder
 • fietsen om de pylon heen
 • geven elkaar weer een ‘high five’ op het moment dat ze bij de markeerbol zijn en fietsen verder
 • remmen bij de stopstreep
 • stappen af en sluiten aan bij de rij van hun eigen groep.

Opdracht 2: Estafettestokje doorgeven

De oefening is hetzelfde als bij opdracht 1. Nu heeft één van de twee leerlingen een estafettestokje bij zich. De leerlingen geven het estafettestokje door op het moment dat zij bij de markeerbol zijn.

Aandachtspunten

 • De leerlingen geven elkaar bij de markeerbol een ‘high five’ of geven het estafettestokje door. Ze moeten dus hun snelheid hierop aanpassen en de afstand van zichzelf tot de ander goed inschatten!
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.

Differentiatie

 • Verplaats de markeerbol in het midden een aantal meter naar links of rechts. Wanneer de leerlingen nu tegelijk starten, moet de ene leerling langzaam fietsen en de ander juist snel. Wanneer het estafettestokje voor de eerste keer is doorgegeven, moet de leerling die eerst langzaam fietste ineens snel gaan fietsen. De andere leerling moet dan juist langzaam fietsen om het stokje weer terug te kunnen geven boven de markeerbol.
 • Laat de leerlingen de oefening met de hele groep tegelijkertijd uitvoeren. De leerlingen fietsen met z’n allen achter elkaar om de pylonen heen, het estafettestokje wordt doorgegeven bij de markeerbollen.
Delen

Download - Certificaat: Fietskunsten groep 7 en 8

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Observatieformulier Fietskunsten les 2 groep 7 en 8

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Ouderbrief Fietskunsten groep 7 en 8

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Aanbevolen lespakketten

Thema's: Fietsvaardigheid, Verkeerskunsten
Lesgeven met SCHOOL op SEEF.
Zo werkt het!

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie