Met de maand richten we ons op iedereen die eraan kan bijdragen de schoolomgeving veilig te maken: gemeenten, ouders, leerkrachten en schoolleiders, andere weggebruikers en de leerlingen zelf.

Wat kunnen scholen doen?


Wat kunnen ouders doen?

  • Ouders bespreken de verkeersveiligheid op de route met hun kinderen, en oefenen extra. Tips voor het gesprek en het oefenen gedurende deze maand staan op deze pagina.
  • Ouders stimuleren en helpen hun kinderen om zoveel mogelijk lopend of fietsen naar school te gaan, door te oefenen, zelf het goede voorbeeld te geven en te zorgen, dat de fiets in orde is.
  • Materialen, activiteiten en artikelen voor groep 1-4.
Sharing is caring