Zing je Seef met Tim Akkerman

Tijdens de Maand van de Veilige Schoolomgeving staan we ook op een muzikale manier stil bij het onderwerp van deze maand.  En je kunt er nog een fantastische prijs mee winnen voor je school ook!

Want wie deze maand de beste versie instuurt van een van zijn verkeersliedjes mag met de hele school naar een speciaal concert van Tim Akkerman in het Paard (Den Haag). Daarbij zijn ook de ouders welkom.

Hoe maak je kans?

Meedoen is eenvoudig:

Kies een liedje. Studeer het in met de leerlingen en neem het op. Dat kan met de klas, een kleinere groep leerlingen of de hele school. Betrek de ouders/verzorgers hier ook bij door het instuderen van het liedje als "huiswerk" mee te geven. Of door het liedje samen met leerlingen en opvoeders in te zingen. 

Het inzingen kan met een eigen apparaat, zoals een mobiele telefoon. Vervolgens stuur je het liedje voor 30 september 2023 in met het formulier op deze pagina.

In de beoordeling nemen we mee of het is gelukt om opvoeders te betrekken. Vermeld dat dus bij de inzending.

Hoe sterker de ouderbetrokkenheid bij de inzending, des te hogere de score.

Waarom deze challenge?

Juist bij het begin van het schooljaar is het belangrijk aandacht te besteden aan veiligheid in het verkeer. En ouders hebben hierin natuurlijk een belangrijke rol. Met de challenge brengen we het serieuze onderwerp op een speelse manier onder de aandacht. En nodigen we je uit om ouders hier op een of andere manier bij te betrekken.

Tim Akkerman op podium tijdens de maand van de Veilige Schoolomgeving

De jury en het juryreglement

Een jury van vertegenwoordigers uit de wereld van de muziek en de verkeersveiligheid zal de top vijf inzendingen selecteren. Daarbij zal worden gelet op:

  • de muzikale invulling
  • de creativiteit van de inzending
  • de verstaanbaarheid van de tekst
  • de mate van betrokkenheid van opvoeders bij het inzingen mee. Als zij aantoonbaar actief meedoen met het voorbereiden of daadwerkelijk inzingen van de tekst levert dat punten op.

Het jury-oordeel telt voor 60% mee voor de eindscore.  De overige 40% wordt verkregen door publiekstemmen. 

De vijf inzendingen komen van 5 tot en met 15 oktober online te staan op www.schoolopseef.nl/ZingJeSeef. De inzending met het hoogste aantal likes op deze pagina krijgt 100 punten, de op 1 na hoogste 80 punten, et cetera. Deze score telt voor 40% mee in de eindscore. Als 2 of meer inzendingen gelijk eindigen op de 1e plaats geeft het jury-oordeel de doorslag. Er wordt een correctie toegepast voor de omvang van de school. Zo maken kleinere scholen evenveel kans als grote scholen.

Inzendingen worden eigendom van ROV Zuid-Holland.

Deze challenge is mogelijk gemaakt door Leer in het Verkeer.

 

Liedjes

De songteksten zijn ook als download beschikbaar. Download ze via de links hieronder:

Aanmeldformulier

Deelname Zing je Seef met Tim Akkerman (verplicht)
Contactgegevens
Deelname
Bedenk een leuke deelnemersnaam! Deze naam wordt bij jullie inzending gepubliceerd op de pagina www.schoolopseef.nl/ZingJeSeef.
Beschrijf hier hoe de ouders hebben meegeholpen bij het maken van het liedje. Mogelijk nemen we contact op voor meer informatie.
Ga naar https://rovzh.nl/proclaimer/ voor ons privacybeleid.

Sharing is caring